Actualitat

La recuperació d’animals ferits es fa un lloc a l’Ordre de Vedes

Eduard Melero – Cardona – 27/03/2017

Una de les novetats de l’Ordre de vedes d’aquesta pròxima temporada és la inclusió de la referència a la utilització de gossos especialitzats per a poder recuperar animals ferits.

4.4 Rastreig amb gos d’animals ferits en l’exercici de la caça major.

Es podrà dur a terme el rastreig amb gos d’una peça de caça major ferida fins 24 hores després de l’acció de caça autoritzada. Igualment, les restriccions dels dies de caça indicats en aquesta resolució o en el pla tècnic de gestió cinegètica de l’àrea privada o local de caça no tindran efecte sobre el rastreig amb gos de peces de caça major ferides.

A fi de dur a terme el rastreig amb gos de peces de caça major ferides, caldrà disposar del permís del titular de l’àrea privada o local de caça, i es permetrà al conductor i al seu acompanyant dur arma i rematar l’animal. Abans d’iniciar el rastreig, caldrà comunicar-ho al cos d’Agents Rurals indicant l’àrea privada o local de caça, el paratge, el conductor i acompanyant, la matrícula del vehicle i l’espècie de l’exemplar ferit objecte del rastreig amb gos.


Amb la incorporació d’aquest apartat a la nova Ordre, la històrica demanda per part d’associacions de gossos de rastre de sang com l’associació catalana RASTREJADORS o la seva homòloga a Espanya, AEPES, de regular el rastreig d’animals ferits en acció de caça, queda coberta i satisfeta.

Amb aquest nou punt, s’intentarà reduir el patiment de l’animal, es minimitzaran els accidents que aquests poden provocar i es donarà sentit a la seva mort, oferint també la possibilitat d’aprofitar la seva carn per al consum.

Aquestes entitats de rastreig d’animals ferits, sense ànim de lucre, neixen gràcies a un conjunt de caçadors d’arreu del territori que tenen la voluntat de recuperar animals ferits i divulgar aquesta filosofia a la resta de caçadors i entitats relacionades amb el medi natural amb l’objectiu de potenciar una caça ètica i respectuosa.


Deixa un comentari

MussapPublicitat