Actualitat

La RFEC exigeix a Publico.es que deixi d’acusar el sector cinegètic de maltractar i abandonar gossos

RFEC – Madrid  01/09/2017

El diari Publico.es ataca la caça publicant un article tendenciós titulat  “El 40% de los perros que sufren maltrato, abandono o robo son perros de caza”, en el qual es realitzen falses afirmacions que criminalitzen al sector com maltractador de gossos.

La Real Federación Espanñola de Caza denuncia que aquest article està clarament enfocat a culpabilitzar, de nou, a l’activitat cinegètica com a principal causant del maltractament i abandonament caní, amb afirmacions mal intencionades i sensacionalistes, com que les estadístiques “reflejan la enorme incidencia que tiene la caza en el abandono o el maltrato a estos animales”, “las cifras de maltrato son en realidad muy superiores”, “son cifras ínfimas comparadas con los 50.000 galgos que las asociaciones protectoras calculan que se abandonan cada año” , etcètera. La RFEC considera que aquest article és fals i injuriós contra la caça i els caçadors, per la qual cosa sol·licita a Publico.es una rectificació.

La RFEC vol puntualitzar que són molt nombrosos els gossos pertanyents a races de caça que únicament s’utilitzen com a animals de companyia, de manera que el maltractament o l’abandonament sobre aquests exemplars no pot ser atribuït ni la caça en si ni als caçadors.

“Los perros utilizados en la caza y en especial los galgos –recalca Ángel López Maraver, presidente de la RFEC– son los que más sufren la lacra del robo a manos de delincuentes que, si no logran lucrarse con ellos en el mercado negro, los abandonan y maltratan, incrementando las cifras de este tipo de delitos que, en ningún caso, pueden achacarse a cazadores o galgueros, a pesar de que ciertas asociaciones animalistas y sociedades protectoras intenten culpar de forma sistemática a esos colectivos con el único fin de beneficiarse económicamente con noticias tergiversadas y datos sesgados dirigidos a un público desconocedor de lo que ocurre en realidad”.

Maraver, així mateix, ha manifestat que tots els federats que practiquen la caça amb gossos practiquen una tinença responsable i estan obligats moral i legalment a mantenir els seus gossos a les millors condicions higièniques, sanitàries, alimentàries i d’allotjament.

Finalment, la RFEC vol fer palesa la seva total condemna al maltractament, abandonament i robatori de gossos, ja siguin de caça o no, i sempre exigirà que es prenguin les mesures judicials oportunes contra els que incorrin en aquest tipus de delictes.


Deixa un comentari

MussapPublicitat