Actualitat

Les aus aquàtiques: un reclam pels senglars als aiguamolls

Redacció – Barcelona – 07/02/2015

Que els senglars es passegin per poblacions, que destrossin jardins de cases, bolquin containers a Collserola o que provoquin accidents de trànsit, ja són noticies que tots coneixem i sentim sovint però que causin problemes a les aus aquàtiques en parcs naturals com els Aiguamolls de l’Empordà encara no ho havíem sentit.

Un estudi realitzat per la consultoria Minuartia per encàrrec del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, ha valorat quin és l’impacte poden tenir els senglars en els ocells dels Aiguamolls de l’Empordà. L’estudi pren com a base la informació de les anàlisis de 142 estómacs de senglars abatuts dins el parc natural que va fer l’equip de la consultora l’any 2008 conjuntament amb investigadors de l’Instituto Pirenaico de Ecología. La major part de l’alimentació del senglar de l’Empordà eren conreus però també hi van descobrir restes d’ous, pollets i ocells adults dins a sumar un total de 25 aus. Segons explica l’estudi, alguns dels ocells poden haver estat consumits com a carronya, quan els ocells ja eren morts, però també es van trobar ànecs consumits a l’estiu quan realitzen el canvi de plomatge i per tant no poden aixecar el vol. Amb les analítiques realitzades, s’ha pogut afirmar que els senglars havien consumit, sis espècies protegides, les dues més abundants han estat l’ànec de coll verd i el xarxet comú, seguides de la polla d’aigua, la polla blava (la qual ja es dóna per extingida als Aiguamolls de l’Empordà). Hem de tenir en compte que les espècies doncs més vulnerables són les que nien al terra, ja que els senglars tenen més fàcil accés

Experts i ornitòlegs, com és el cas del Sr. Goy, afirmen que estan preocupats per les pèrdues causades pels senglars, però està encara per saber quin és el pes real del problema i si realment aquesta disminució de nombre d’aus és sols causa dels senglars i els visons o sinó també per culpa de la degradació de les maresmes i altres factors negatius per l’hàbitat.

Cal doncs seguir estudiant tots els factors que poden desencadenar aquesta disminució d’aus aquàtiques.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat