Actualitat

Les últimes deteccions de llops a Catalunya els situen entre el Ripollès i la Cerdanya

Premsa Gencat – Barcelona – 7/04/2016

Tècnics de la Generalitat han confirmat un any més la presència d’algun exemplar de llop (Canis lupus) a Catalunya. Els paranys fotogràfics que ha col·locat darrerament l’equip e seguiment han començat a donar els primers resultats i han permès obtenir imatges d’aquesta espècie protegida a la comarca del Ripollès.

llop2016neu
Imatge obtinguda en un dels paranys fotogràfics del Ripollès a principis de març de 2016. Foto: Equip de seguiment del llop. Generalitat de Catalunya

Durant el 2015 es van fer nou observacions de llop que els tècnics han considerat fiables, sis al Ripollès i tres a la Cerdanya. Les mostres genètiques no han pogut determinar si es tracta del mateix individu detectat el 2012, 2013 i 2014 que, de manera itinerant, entra a Catalunya des de França.

Presència històrica a sis comarques

Des de l’any 2000 es té constància de la presència de llop en territori català cada any. Les dades segures provenen sempre de les comarques de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. A més, caldria afegir-hi el Moianès, on es va detectar l’any 2010. Les últimes evidències continuen centrant-se sobretot en el Ripollès i la zona termenejant de la Cerdanya. Al Ripollès, les dades comencen a partir del 2004 i es fan més notòries a partir del 2012. Els indicis obtinguts recentment tornen a ser pocs, sobretot des del 2011, any en què ja no es detecta una presència estable del llop al Cadí.

Activades pel moviment

Com a novetat en el seguiment del llop, durant el 2015 s’han instal·lat vuit càmeres fotogràfiques per intentar detectar-ne la presència. Aquests aparells són iguals als que utilitza el grup de seguiment de l’ós i es disparen de manera automàtica amb el moviment d’algun animal. S´han instal·lat de manera estratègica en punts que es consideren possibles llocs de pas del cànid.

llop2016
Imatge nocturna d’un altre dels paranys del Ripollès, del passat mes de febrer. Foto: Equip de seguiment del llop. Generalitat de Catalunya

Aquest primer trimestre de l’any les vuit càmeres situades a la comarca del Ripollès han captat sis moments de pas de llops, sense que es pugui determinar que es tracti del mateix exemplar o de diversos. Les més recents són del 4 de març passat. Aquestes fotografies, sumades a les del 2015 mostren com, de manera esporàdica, l’animal és encara present a Catalunya. Durant el 2015 i aquest 2016 no s’ha comprovat cap presumpte dany de llop al bestiar. De fet, el darrer dany comprovat al bestiar domèstic es va produir fa sis anys al Moianès. La Generalitat té activat un programa d’ajut i suport al ramader similar al que s’aplica en el cas de l’ós bru. L’any passat es van realitzar 37 itineraris per la neu per detectar rastres i aquest 2016 ja se n’han realitzat 25. L’esforç de prospecció més gran s’està fent al Ripollès i a la Cerdanya, la zona on es tenen més indicis de presència, tant de la part catalana com de la francesa.

L’origen francoitalià

Tots els llops detectats a Catalunya tenen un origen francoitalià. No s’ha localitzat cap animal que provingui de les poblacions ibèriques. En aquests anys se n’han identificat 14 de diferents, amb un màxim de cinc individus coexistint l’any 2008. N’hi ha que només s’han detectat un any i d’altres que s’han anat localitzant en anys successius, alternant-se amb períodes d’absència. Per aquest motiu no es pot concloure que hi hagi una població establerta, sinó més aviat individus dispersos. Tampoc es té constància de cap reproducció.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat