Actualitat

L’oèstrid del cabirol torna a atacar!

MF. – Cardona – 14/03/2017

Entre finals del 2015 i principis del 2016, l’Asociación del Corzo Español (ACE),  en col·laboració amb INVESAGA de la Universitat de Santiago de Compostel·la, van fer públics diversos casos d’infecció parasitària per Oèstrid Hypoderma spp en poblacions de cabirol. Davant la presència del nou paràsit, l’ACE va posar en marxa l’anomenat Proyecto Hypoderma, amb la finalitat de fer un seguiment i localització d’aquesta infecció parasitària en el territori espanyol.
Per organitzar la recollida de la informació, es va crear una fitxa de camp específica en què tots aquells col·laboradors interessats (caçadors, guardes, taxidermistes, etc.) poguessin remetre les dades a l’ACE, de forma fàcil i senzilla, a través de l’adreça electrònica ace.gusano.corzo@gmail.com.

ACE

Hypoderma ssp és un Oèstrid (ordre Díptera). Les larves es desenvolupen sota la pell del dors de remugants domèstics i silvestres, entre els quals hi ha el cabirol. La mosca vola a l’estiu i diposita els seus ous sobre el pelatge dels cabirols. Les larves, acabades de néixer, penetren a través de la pell i, després d’una primera muda, mantenen obert un orifici cutani pel qual respiren i, a través del qual, abandonen l’hoste, un cop finalitzada la fase larvària de tres estadis. Durant el seu desenvolupament, les larves es troben dins d’uns nòduls o “barros” i poden causar lesions hemorràgiques i gelatinoses en músculs superficials. El grau més gran d’infestació correspon al període tardor-hivern, moment més adequat per detectar el paràsit sota la pell dels animals infectats.

Les dades recopilades han reportat informació de 13 municipis amb parasitosi positiva d’Hypoderma spp en cabirols, amb una proporció d’1-4 cabirols afectats per localitat. Concretament, se n’han localitzat 1 a Burgos, 7 al nord de Guadalajara, 2 al sud de Sòria i, per primera vegada, n’han aparegut a les províncies de Saragossa i Terol.
Per sexes, només s’han registrat 2 mascles de cabirol infectats, un capturat a l’abril i un altre a l’octubre. La resta d’infestacions s’ha donat en femelles durant el període hivernal (de desembre a febrer) amb una mitjana de 22 larves per exemplar. En relació amb els municipis on es va detectar la presència del paràsit el 2015, durant 2016 i a primers del 2017, s’ha tornat a detectar Hypoderma spp en 3 dels municipis afectats la campanya passada, tots ells pertanyents a la zona nord de Guadalajara.

Des de l’Associació del Corzo Español (ACE), s’insisteix en la importància que té el seguiment sanitari de les poblacions de cabirol per a la gestió de la població. Qualsevol persona que detecti la presència d’aquest paràsit o altres que puguin aparèixer i vulgui col·laborar en el projecte, pot descarregar-se la fitxa corresponent a l’apartat “Proyecto Oéstridos” ubicat a la web de l’ACE, a l’adreça http://www.corzo.info/larvas-larva-cephenemyia/destacados-izquierda/proyecto-oestridos_81_1_ap.html.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat