Actualitat

El Porc Vietnamita genera Alarma

Des de fa anys, en diferents indrets de Catalunya s’ha detectat la presència d’aquest animal exòtic en llibertat al medi natural (a causa d’alliberaments de propietaris despreocupats, o cansats de la moda de tenir-lo rondant per casa) i l’única manera que hi havia per extreure’ls del medi natural era mitjançant un tràmit burocràtic que en dificultava l’èxit principalment pel temps que transcorria entre la sol·licitud i l’autorització. Aquest tràmit consistia en comunicar la presència de l’animal al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Medi Natural i, després de les pertinents verificacions, aquest expedia un permís excepcional per poder-lo caçar.

Ara, després de 2 anys de debatre aquesta qüestió en el si del Consell de Caça de Catalunya, finalment s’ha acordat que es pugui caçar el porc vietnamita sense necessitat de demanar cap permís.

A continuació es transcriu l’argumentació que fa servir l’Ordre de vedes actual per a autoritzar la caça d’aquesta espècie:

“Atesa la capacitat d’hibridació del porc vietnamita amb el senglar, la dificultat per discernir-los durant l’acció de caça, la influència que això pot tenir en la prolificitat de l’espècie salvatge, els danys que també poden produir als conreus i a la ramaderia, el risc d’accidents de trànsit que representen i el fet que està esdevenint una espècie invasora, s’autoritza als caçadors la caça del porc vietnamita ensalvatgit i els híbrids d’aquests amb el porc senglar durant les batudes de porc senglar, tant durant la temporada hàbil de caça com en l’exercici de les autoritzacions excepcionals per danys.”

Font: DOGC


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat