El Porc Vietnamita genera Alarma | Cinegeticat - gestió, caça i equilibri
Actualitat

El Porc Vietnamita genera Alarma

El Porc Vietnamita genera Alarma 1

Des de fa anys, en diferents indrets de Catalunya s’ha detectat la presència d’aquest animal exòtic en llibertat al medi natural (a causa d’alliberaments de propietaris despreocupats, o cansats de la moda de tenir-lo rondant per casa) i l’única manera que hi havia per extreure’ls del medi natural era mitjançant un tràmit burocràtic que en dificultava l’èxit principalment pel temps que transcorria entre la sol·licitud i l’autorització. Aquest tràmit consistia en comunicar la presència de l’animal al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Medi Natural i, després de les pertinents verificacions, aquest expedia un permís excepcional per poder-lo caçar.

Ara, després de 2 anys de debatre aquesta qüestió en el si del Consell de Caça de Catalunya, finalment s’ha acordat que es pugui caçar el porc vietnamita sense necessitat de demanar cap permís.

A continuació es transcriu l’argumentació que fa servir l’Ordre de vedes actual per a autoritzar la caça d’aquesta espècie:

“Atesa la capacitat d’hibridació del porc vietnamita amb el senglar, la dificultat per discernir-los durant l’acció de caça, la influència que això pot tenir en la prolificitat de l’espècie salvatge, els danys que també poden produir als conreus i a la ramaderia, el risc d’accidents de trànsit que representen i el fet que està esdevenint una espècie invasora, s’autoritza als caçadors la caça del porc vietnamita ensalvatgit i els híbrids d’aquests amb el porc senglar durant les batudes de porc senglar, tant durant la temporada hàbil de caça com en l’exercici de les autoritzacions excepcionals per danys.”

Font: DOGC


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat
%d bloggers like this: