Actualidad

Noruega elimina la prohibición de la munición de plomo

La decisió va ser presa d’una manera força contundent: 79 vots a favor enfront de 16 vots en contra. Però no ha estat el primer país a dur a terme una mesura així. Finlàndia ja va experimentar una prohibició total de la munició de plom que més tard va haver de retirar per idèntics motius als de Noruega: la munición alternativa al plomo es menos letal y provoca sufrimiento innecesario a los animales, comporta més perill per als caçadors i els efectes potencialment negatius per a la salut i el medi ambient no han estat estudiats al detall. Per tant, la seva experiència demostra que el plom és el metall més adequat per practicar la caça fora de les zones humides. Cal no oblidar que l’ús d’aquest tipus de cartutxos ja està regulat des de fa anys i es prohibeix en zones humides a tot Europa i als Estats Units, pel que Juan Antonio Sarrasquette, president de l’Oficina Nacional de la Caça (ONC) , assegura: «no entendemos las presiones de determinados grupos ecologistas que actualmente están iniciando una campaña para prohibir totalmente la munición de plomo basándose en informes que no tienen ningún rigor científico«.

El president de la ONC es refereix a l’organització ecologista SEO Birdlife, la qual va acudir el passat mes de novembre a la Convenció sobre la Conservació de les Espècies Migratòries d’Animals Silvestres que es va celebrar a Quito (Equador) amb una missió: aconseguir la prohibició de la munició de plom en tota la Unió Europea. Per aconseguir-ho, va aportar un informe el rigor científic i credibilitat ja han estat qüestionats, ja que incloïa greus imprecisions o falsedats com que els ecologistes s’havien reunit amb el sector cinegètic i industrial quan això no és cert. «Ningún representante cinegético español ni de la Federación de Asociaciones de Caza Europeas se ha sentado con SEO Birdlife para abordar este tema y mucho menos consensuar este informe totalmente sesgado«, ha assegurat Sarasketa. «Esperem que tant el Govern d’Espanya com la Unió Europea prenguin nota de l’experiència Noruega i no es deixin pressionar per aquest grup ecologista que ha abandonat la racionalitat científica per deixar-se portar pel seu sentiment anticaça, que l’únic que pretén és cohibir les llibertats de milions de ciutadans europeus utilitzant arguments emocionals «, ha sentenciat Sarasketa.

Font: Oficina Nacional de la Caza


Deja un comentario

MussapPublicidad