A la premsa

Ajudes per la prevenció d’incendis

El Govern destina un milió d’euros per a la prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions

1. El Govern ha aprovat destinar un milió d’euros, amb càrrec a pressupostos d’exercicis futurs, per atendre la convocatòria de subvencions per al tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003 per als anys 2014 (500.000 €) i 2015 ( 500.000€) de prevenció d’incendis.

2. Aquestes subvencions donen compliment a l’esmentada Llei, que estableix les mesures de prevenció d’incendis forestals pel que fa a les urbanitzacions que no tenen una continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan situades a menys de 500 metres de terrenys forestals, i a les edificacions i a les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals.

3. Les franges de protecció perimetral tenen una doble funció. Per una banda, serveixen per mitigar l’acció d’un foc provinent de la zona forestal per facilitar les tasques d’extinció i, d’aquesta manera, salvaguardar la urbanització i les persones. Per l’altra, aquestes franges han de prevenir l’avanç d’un incendi originat dins de la urbanització mateixa i evitar que s’estengui cap a la massa forestal.

4. Les convocatòries d’ajudes inclouen les subvencions tant als treballs d’obertura de noves franges de protecció en urbanitzacions, com als manteniments dels treballs executats en anteriors convocatòries.

Font: Departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat