Actualitat

Noves millores presents a la última versió de WebCoto

M.C – Girona – 16/06/2016

WebCoto és una aplicació web, disponible a http://www.webcoto.com, que vol ajudar a modernitzar la gestió de les associacions de caçadors. Disponible des del novembre del 2015, es tracta de l’evolució d’un programa que estava funcionant des de mitjans del 2004.

WebCoto neix de la falta d’oferta d’aplicacions informàtiques de gestió per a aquest tipus d’associacions, les quals es veuen obligades a emprar solucions empresarials molt més complexes o a portar les dades i els comptes a mà. Des d’una interfície web, compatible amb les principals plataformes del mercat (ordinadors Windows, Linux i Apple, tauletes i mòbils iOS i Android), s’ha creat un entorn de treball intuïtiu i fàcil d’utilitzar.

pantalla principal app
pantalla principal app

Aquesta aplicació ha estat dissenyada per dinamitzar la gestió d’associacions petites, de menys de 100 o 200 socis. Tot i això, la seva funcionalitat especialitzada, la seva simplicitat d’ús i la fàcil accessibilitat a les dades des de qualsevol dispositiu i lloc fan de WebCoto l’eina perfecte per a la gestió d’associacions de caçadors de qualsevol mida.

L’aplicació disposa actualment de quatre mòduls principals: la gestió de socis, el control dels llibres de caixa, la generació de correspondència i la creació de passis per a caçadors convidats. Tot i això, WebCoto està en constant millora i evolució per a poder-se adaptar a totes les necessitats dels seus usuaris i, al ser una plataforma web, les millores s’apliquen automàticament sense necessitat d’instal·lar actualitzacions per part dels usuaris.

El mòdul de socis està pensat per gestionar tota la informació dels caçadors de l’associació. Permet organitzar-los per categories, assignar-los quotes anuals en funció de la categoria a la que pertanyen, registrar el cobrament de quotes i portar un històric de socis.

El mòdul de comptabilitat és un dels més importants per a la gestió de qualsevol associació. A WebCoto s’ha optat per una gestió senzilla mitjançant llibre de caixa en comptes d’una complexa comptabilitat empresarial. Aquest mòdul va lligat amb el mòdul de gestió de socis i, gràcies a això, quan es registra o s’anul·la el cobrament d’una quota de socis, automàticament es crea un apunt al llibre de caixa.

contabilidad - pantalla principal
mòdul de comptabilitat

Com a novetat d’aquesta última versió tenim el mòdul d’emissió de passis. Aquest mòdul permet la gestió i impressió de passis per a caçadors convidats. Cada passi s’imprimeix junt a les condicions de caça de l’associació, i gràcies a això es pot tenir un exhaustiu registre de tots els caçadors convidats. Hi ha la possibilitat de tenir diferents textos de condicions de caça, i emprar un o altre segons necessitat (text per a caça major, caça menor, batuda, etc).

Aquests mòduls estan complementats amb un sistema de generació d’informes i llistats. Aquests permeten obtenir la informació més rellevant d’una forma ràpida i senzilla, i són generats tant en format PDF, a punt per a ser impresos, con en format Excel, per a poder ser manipulats amb aplicacions de fulla de càlcul (Microsoft Excel, LibreOffice Calc, etc). A la última versió del WebCoto s’ha afegit la possibilitat d’imprimir els llistats i informes en català o en castellà (abans només estaven disponibles en castellà).

L’últim mòdul, el de correspondència, busca solucionar el problema de l’enviament de cartes als membres de la societat. A partir de les dades postals del mòdul de socis i a unes plantilles tipus definides per l’usuari, WebCoto genera cartes preparades per a ser impreses i enviades mitjançant correu postal. També, si es prefereix, és possible enviar els comunicats mitjançant correu electrònic, sense necessitat d’haver de sortir del WebCoto.


Deixa un comentari

MussapPublicitat