Actualitat

Parcs d’entrenament de gossos de rastre… podem importar el model francès a Catalunya?

Redacció – Cardona – 17/05/2016

A mitjans de maig, CINEGETICAT va organitzar una visita a un parc d’entrenament de gossos de rastre sobre senglar a França (a tocar de Carcassona) amb representants de diferents entitats relacionades amb el món cinegètic català (membres Federatius, d’agrupacions de caçadors i de l’administració). L’objectiu de la visita era conèixer de primera mà el funcionament d’un parc d’aquestes característiques, totalment adaptat a la normativa europea, per a poder valorar i treballar el seu encaix a casa nostra. Els parcs d’entrenament són fonamentals per a poder tenir unes canilles de gossos millor preparades i per poder fer entrenar els gossos durant tot l’any, fins i tot en època de veda. La possibilitat de poder disposar de parcs de gossos degudament legalitzats és una de les reivindicacions més generalitzades dels gossers de Catalunya.

membres de la visita observant la malla de tancament
membres de la visita observant la malla de tancament

A Catalunya, un dels principals obstacles que existeix per a la legalització d’aquests parcs és la delicada línia vermella de la llei de protecció dels animals. Un dels arguments que s’ha exposat en aquest sentit i que ha fet tirar enrere aquest tipus d’iniciatives és que els animals tancats se sotmeten a nivells d’estrès massa elevats davant les canilles que s’engeguen perquè els facin córrer. A França en el seu dia també van trobar una forta oposició en aquest sentit i es va estudiar el tema amb profunditat tant per part dels grups ecologistes com de caçadors. La conclusió a què es va arribar va ser que, seguint una sèrie de pautes tant de construcció del tancat com de funcionament del parc, era possible i compatible entrenar gossos amb animals salvatges. Algunes de les pautes de construcció dels parcs que es van fixar són:

  • Cal que els parcs d’entrenament tinguin més de 15 hectàrees de tancat, ja que a partir d’aquesta superfície es considera que els animals salvatges tenen suficient espai per intentar despistar als seus seguidors sense sentir-se pressionats ni estressats.
  • Han de comptar amb diferents punts d’aigua, sigui rieres, basses naturals o artificials, o fonts naturals per a poder garantir el benestar d’animals salvatges i dels gossos.
  • El tancament s’ha de fer amb malla cinegètica de 2 metres d’alçada sobre el nivell del terra i 50 centímetres soterrada. A més ha de tenir una doble malla, en aquest cas de forat de 0,25, des del terra fins a 50 centímetres per sobre, per tal de garantir que no pugui entrar ni sortir altres tipus de fauna més petita.
  • Dins el parc hi ha d’haver la residència de la persona responsable del parc.

Pel que fa a les pautes de funcionament cal tenir en compte el següent:

  • Els gossos no poden estar més de 4 hores empaitant (recomanable 3).
  • Només hi poden accedir gossos de rastre, no hi estan permesos els de presa.
  • El parc descansa dos dies a la setmana.
  • Ha d’estar registrat al Departament segons l’activitat.
  • Regularment s’han de canviar els senglars de dins el parc perquè no s’acostumin al tancat i evitar també la consanguinitat.

A més, el Parc de chasse Fon Rosière que va ser objecte de la visita, té un muntatge ideal pels gossers que el freqüenten. Normalment es paga un tant per gos que accedeix al tancat, però també ofereixen la possibilitat de passar un matí complet pagant un tant per persona i així poder entrar la canilla de gossos, fer-los córrer durant un màxim de 4 hores i dinar a la mateixa casa. El parc de Fon Rosière ofereix dos tancats ben diferents i una granja de cria de senglars per anar-los substituint: un tancat de 100 hectàrees amb un total de 10 senglars, espectacularment gran, amb 4 punts d’aigua i diferents punts d’aguait sobre torretes de fusta per a canilles més exigents i un parc de 20 hectàrees amb 3 senglars, que també compta amb un punt d’aigua, exclusivament per a iniciació dels cadells juntament amb un gos adult. El parc penja tot l’any el cartell de COMPLERT.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat