Actualitat

Permisos per caçar el senglar a l’estiu

unes bones defenses

Redacció 02/07/2014

Fruit de la sobre població de senglars que pateix Catalunya, l’ordre de vedes actual preveu la caça del senglar en època de veda si aquest provoca danys a l’agricultura i la manera de sol·licitar el permís s’ha agilitzat molt, ara es pot fer mitjançant un formulari web.

Durant els mesos de juliol i agost mitjançant un formulari web o directament trucant al centre operatiu del cos d’Agents rurals es podran sol·licitar autoritzacions per caçar el porc senglar si hi ha danys a l’agricultura.

Regulació d’ordre de vedes 2014-2015 apartats:

7. Mesures especials de protecció de l’activitat agrària

7.1 Durant els mesos de juliol i agost i la primera setmana de setembre, la caça del porc senglar només es podrà realitzar quan aquest produeixi danys a l’agricultura, comunicant-ho prèviament al formulari web d’avisos de cacera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o al Centre Operatiu del Cos d’Agents Rurals, i especificant el terreny cinegètic, el paratge, la data i la modalitat de caça que s’hi efectuarà.

7.6 Les autoritzacions excepcionals per danys a l’agricultura i a la ramaderia podran incloure una autorització per a la caça en les zones de seguretat d’infraestructures viàries i passos de fauna, sempre que sigui comunicat a l’ajuntament corresponent i al Cos d’Agents Rurals, i hi hagi una limitació en el nombre de dies i horari, i estigui garantida la seguretat per a les persones i els seus béns.

El Marc amb un bon berro

Comunicació de caceres de Porc senglar:

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=248c06d9855e7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=248c06d9855e7310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

 


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat