Actualitat

Perspectives per la Mitja Veda 2016-2017

Àlex Cuadros – Barcelona – 08/08/2016

La mitja veda aquest any s’iniciarà un dilluns, el dia 15 d’agost com és tradicional, i acabarà el dia 15 de setembre (dijous).

A Lleida són dies hàbils, els dijous, dissabtes, diumenges i festius, mentre que a Girona són els dijous, diumenges i festius NO locals.

Pel que fa a Barcelona, Catalunya Central (excepte Solsonès, que es regula com Lleida), Tarragona i Terres de l’Ebre els dies hàbils són els 15, 21, 28 d’agost i 4 de setembre. Recordem que el 4 de setembre és també el dia d’inici de senglar, guineu i cabirol en batuda.

Horari: Una hora abans de la sortida del sol fins a una hora després de la posta (Art. 31.2 Llei de caça 1/1970).

No es permet la mitja veda en els lliures (ZAC: Zones d’aprofitament comú); i en les APC’s (Àrees privades de caça – vedats) només en aquells que estiguin regulats.

Espècies: les espècies més interessants són la guatlla, el tudó i la tórtora comuna.

Altres espècies cinegètiques: colom roquer, incloses les varietats domèstiques i híbrids, garsa (urraca, en castellà), estornell vulgar, gavina riallera, gavià de potes grogues i guineu.

Per la tórtora turca cal demanar una autorització excepcional a les oficines comarcals o delegacions territorials. També us podeu descarregar el formulari aquí: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9380_Autoritzacions-excepcionals-de-caca-per-danys

Perspectives

La guatlla no ha entrat gens bé, el zel ha estat molt fluix i tant a l’abril com en aquests moments que ja s’han collit la gran majoria de camps els pagesos ens informen que no se’n veuen. Es confirma doncs, la tònica general per la qual, amb algunes excepcions en l’àmbit territorial i peninsular (Pirineus, nord de Burgos i Sòria), la guatlla no augmenta les seves poblacions, marxa abans i l’hàbitat de conreus (des de l’agost) no li beneficia. A això hem d’afegir una pèrdua generalitzada d’habitat a la península , la millora del seu hàbitat al nord del Marroc, amb nous regadius, que no fan necessari el seu pas per l’estret i una excessiva pressió cinegètica en aquell país (ja sigui amb armes de foc -la majoria europeus-, com amb xarxes japoneses o verticals).

Euskitze Jupiter i la seva germana Hierba amb guatlla
Euskitze Jupiter i la seva germana Hierba amb guatlla

Recordem: límit (cupo) de 20 guatlles. Aquest any pocs caçadors hi arribaran.

La tórtora comuna, per la seva abundancia ha presentat un repunt aquest any, que ha arribat en bona quantitat a les nostres contrades i també s’ha vist beneficiada per una primavera i estiu suaus, cosa avalada per la bona quantitat de polls i joves que s’han vist, sobretot a la plana de Lleida i a certes contrades de Girona.

Tot i així recordem que aquest any el Departament ha rebaixat el límit/cupo de 12 a 8 tórtores per caçador i dia.

El tudó, com ja és habitual presenta una marcada línia ascendent en quant a escala poblacional, i serà l’espècie que salvarà els mobles a moltes APC’s amb mitja veda autoritzada.

Recordem que hi ha altres espècies cinegètiques, que donen l’oportunitat de fer gestió a les nostres APC’s, evitant predacions als joves conills, ànecs i perdius, sense haver de demanar autoritzacions excepcionals.

Així mateix, i fins al 31 d’agost, es pot caçar el conill a certes comarques de Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre en “descaste” amb fura, gos i escopeta. Cal autorització excepcional, el model és el mateix adjuntat que per la tórtora turca

caçant a la mitja veda
caçant a la mitja veda

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

  1. Recordem que aquesta és una bona època per fer les repoblacions, i que cal comunicar-les via web, com a novetat: http://gencat.cat/medinatural/questionariapc/. A més cal tenir-ho previst al PTGC i haver demanat una autorització 20 dies abans de l'engegada.
  2. La recollida de cartutxos aquest any serà IMMEDIATA, poden ésser sancionats del contrari.
  3. En cas d’activació del Pla Alfa 3 no es pot caçar en tot el municipi http://www.gencat.cat/medinatural/incendis/plaalfa/ . Es permet amb Pla Alfa 2.
  4. No es permet la repoblació o alliberament de guatlla japonesa i els seus híbrids.
  5. Pots participar en un estudi per conèixer l'origen de les TÓRTORES DEL PAÍS seguint els passos del següent enllaç: www.ctfc.cat/projecte-tortora

Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat