Actualitat

Primeres observacions del projecte d’immuno contracepció en senglar al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Premsa Diputació de Barcelona – Bcn – 07/03/2018

Investigadors del Grup de Recerca sobre Infertilitat (GRI-BCN) de la Facultat de Veterinària de la UAB han presentat recentment als representants del municipis de l’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac com son Terrassa, Matadepera, Sant Cugat del Vallès i Vacarisses, així com de la Diputació de Barcelona, les primeres observacions de l’estudi científic que estan realitzant per avaluar l’efectivitat d’un tractament d’immuno contracepció en senglars urbans i periurbans. Les dades corresponen als animals capturats i vacunats durant els últims nou mesos de l’any 2017, així com el seu seguiment.

D’acord amb l’estudi, dirigit per Manuel López Béjar, investigador del Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals de la UAB, s’han estudiat prop de 100 animals, essent més de 60 els tractats amb la vacuna contraceptiva i la resta han estat animals control. Aquests animals han estat capturats principalment durant la primavera i l’estiu i el major nombre de captures s’ha efectuat en els municipis de Matadepera i de Vacarisses.Destaca el bon resultat en quant al percentatge de recaptura dels animals de gairebé un 40%, el que ha permès obtenir mostres seriades dels individus per poder analitzar i avaluar l’efecte de la vacuna.

El nivell hormonal de progesterona i de testosterona en sèrum en femelles i mascles, respectivament, indica que totes les femelles tractades tenen la progesterona baixa (l’hormona de la gestació). Quant a la testosterona en mascles, l’hormona es va mantenir baixa en el 40% d’aquests i queda per determinar la seva font –per descartar les no relacionades amb el tractament– i la presència o absència de cèl·lules espermàtiques actives.

Encara restaria per realitzar el seguiment de l’estat fisiològic i sanitari dels animals, i l’anàlisi de la resposta immunitària dels mateixos a la vacuna, així com els indicadors socials vinculats al projecte.

L’any 2018 es continuen vacunant exemplars nous i recapturant-ne els de l’any 2017, per tal d’obtenir més mostres que permetin tenir més informació sobre l’efecte de la vacuna a llarg termini.


One thought on “Primeres observacions del projecte d’immuno contracepció en senglar al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat