Actualitat

Publicada l’Ordre de Vedes 2021-2022

Eduard Melero – Cardona -01/04/2021

Avui dia 1 d’abril de 2021 s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució ARP/905/2021, de 29 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2021 – 2022 en tot el territori de Catalunya.

Caça menor general, mitja veda i caça major

S’estableix com a període hàbil de caça menor en general del 10 d’octubre de 2021 fins al 6 de febrer de 2022 (ambdós inclosos).

La mitja veda començarà el 22 d’agost a tot el territori català, excepte a Lleida que començarà el 21 d’agost i el darrer dia de mitja veda serà el 12 de setembre.

A tot Catalunya seran 4, els dies hàbils de mitja veda (22 i 29 d’agost i 5 i 12 de setembre), excepte a Lleida i la comarca del Solsonès i la Cerdanya, que seran dins d’aquest període, dijous, dissabtes, diumenges i festius.

La temporada general de caça major començarà el 5 de setembre i finalitzarà el 27 de març de 2022 (ambdós inclosos).

La tórtora a l’espera del que digui l’UE

L’aprofitament cinegètic de la tórtora (Streptopelia turtur) queda condicionat al que determini el Pla de maneig adaptatiu per a aquesta espècie que està elaborant la Unió Europea.

Pel que fa al becadell comú (Gallinago gallinago) podrà ser objecte d’aprofitament cinegètic a les Terres de l’Ebre i com a prova pilot a tres àrees privades de caça de la comarca del Baix Empordà. En aquestes àrees de Girona caldrà omplir un carnet de manera obligatòria.

Amb la finalitat de prevenir la transmissió de la tuberculosi bovina i els danys a l’agricultura, i per tal de facilitar les captures, s’eximeix a les àrees privades i locals de caça de les comarques de l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i La Cerdanya de l’obligació de disposar i fer ús de precintes per als exemplars de cérvol femella.

Prova pilot amb el cabirol

La caça del cabirol s’allarga fins al darrer diumenge de novembre per ambdós sexes i amb qualsevol mètode. En el marc d’un programa pilot i amb l’objecte d’estudiar formes de facilitar l’acompliment del pla d’aprofitament cinegètic del cabirol, s’eximeix a les àrees privades i locals de caça de les comarques de Lleida i a les de les comarques del Priorat i de la Conca de Barberà de Tarragona de l’obligació de disposar i fer ús de precintes per als exemplars de cabirol mascle.

Caldrà també que aquesta temporada 2021-2022, en un termini màxim de tres mesos, a comptar des de l’1 d’octubre de l’any en curs es presentin les estadístiques corresponents a la temporada de la mitja veda mitjançant un formulari que s’haurà d’enviar a la Direcció General del Departament competent en matèria d’activitats cinegètiques.

A l’enllaç teniu tota l’Ordre de Vedes Ordre_Vedes_2021_2022_Cinegeticat


Deixa un comentari

MussapPublicitat