Actualitat

Quadre resum de l’ordre de vedes 2016 – 2017

Redacció – Cardona – 28/04/2016

El passat 29 de març el Departament d’Agricultura Pesca i Alimentació va publicar al DOGC la nova resolució per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2016-2017 en tot el territori de Catalunya. És a dir, l’anomenada Ordre de Vedes.

La nova ordre és més àmplia i complexa que l’habitual i consta d’onze pàgines.

A continuació us presentem els quadres resum de l’ordre d’enguany.

caça major 2016 - 2017
caça major 2016 – 2017
mitja veda 2016 - 2017
mitja veda 2016 – 2017
caça menor 2016 - 2017
caça menor 2016 – 2017
caça menor 2016 - 2017 i previsions específiques
caça menor 2016 – 2017 i previsions específiques

El període hàbil per a la pràctica de caça amb ocells de falconeria és el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia9) i el quart diumenge de febrer (dia26), ambdós inclosos.

Aquest resum no té caràcter oficial ni substitueix la lectura acurada de la nova ordre ( resolució) de vedes, que podeu trobar al següent enllaç:

http://cinegeticat.cat/wp-content/uploads/2016/03/ResolucioCa%C3%A7a2016-ordre-vedes.pdf


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat