Actualitat

Què? Com? i On? es pot caçar encara

Redacció – Cardona – 12/02/2016

A tot Catalunya: es pot caçar,

* La fotja ( Fulica atra) fins el 14 de febrer inclòs.

* La guineu (Vulpes vulpes), la daina (Dama dama), el mufló (Ovis aries) i el senglar (Sus scrofa) es poden caçar fins el 27 de març.

* El cabirol femella (Capreolus capreolus) es pot caçar fins el 28 de febrer en qualsevol modalitat.

* La cabra salvatge (Capra pyrenaica subsp. hispànica) es pot caçar entre l’1 de març de 2016 i el 31 de maig de 2016, ambdós inclosos i exclusivament per a mascles.

* L’isard (Rupicapra pyrenaica) es pot caçar entre l’1 de març de 2016 i el 15 de maig de 2016, ambdós inclosos i exclusivament per a mascles.

* El cèrvol (Cervus elaphus) es pot caçar fins el 28 de febrer ambdós sexes i qualsevol modalitat.

La falconeria fins al 28 de febrer.

Per les característiques agronòmiques dels conreus d’olivera, el període hàbil de caça del tord comú (Turdus philomelos), tord ala-roig (Turdus iliacus) i estornell vulgar (Sturnus vulgaris) en les àrees privades de caça de les comarques de les Garrigues, Segrià, Urgell i les de la Segarra limítrofes amb l’Urgell (dels municipis de Montornès de Segarra i Montoliu de Segarra), a Lleida, de la comarca del Priorat a Tarragona, i de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre a les Terres de l’Ebre s’allarga des del primer diumenge de febrer (dia 7) fins al tercer diumenge de febrer (dia 21) ambdós inclosos, i es limiten els dies de caça als dijous, divendres, dissabtes i diumenges.

Atès el gran àmbit territorial dels danys produïts a l’agricultura, per tal de prevenir-los, a les comarques de les Garrigues, el Pla d’Urgell, el Segrià i l’Urgell el període hàbil de caça del conill és entre el segon diumenge d’octubre (dia 11) i el tercer diumenge d’abril (dia 17).

A les comarques de les Terres de l’Ebre, el període hàbil de caça de l’ànec coll verd (Anas platyrhyncos) i del becadell comú (Gallinago gallinago) és entre el segon diumenge d’octubre (dia 11) i el primer diumenge de març (dia 6), ambdós inclosos.

Aquesta és la ordre que permet la caça a Catalunya durant la temporada 2015-2016, no obstant en tots els casos, sempre es podrà caçar si el pla tècnic de l’àrea de caça així ho indica i la societat ho té autoritzat. Davant qualsevol dubte contacteu amb cada societat de caçadors en particular.


Deixa un comentari

MussapPublicitat