Editorial

Què diuen els partits polítics sobre el nou protocol d’inspecció de caça dels Agents Rurals?

Redacció – Cardona – 17/09/2018

Hem enviat la següent petició als grups parlamentaris de Catalunya i els demanem que ens manifestin el seu posicionament de partit respecte a la idoneïtat d’aquest protocol i del vídeo esmentat, així com l’opinió que tenen de la pràctica de l’activitat cinegètica al nostre País. Tan aviat com ens contestin, publicarem les seves respostes.

Petició grups parlamentaris protocol caça AR


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat