Actualitat

Recol·lecció d’informació i mostres de Tórtora vulgar per a l’estudi de les seves poblacions

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya – 12/08/2015

RECOL·LECCIÓ D’INFORMACIÓ I MOSTRES DE TÓRTORA VULGAR PER A L’ESTUDI DE LES SEVES POBLACIONS

El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en col·laboració amb l’Àrea d’Activitats Cinegètiques (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) han posat en marxa un estudi que té per objectiu conèixer l’origen geogràfic de les tórtores vulgars que es cacen a Catalunya, a partir de l’anàlisi d’isòtops estables de les plomes de l’ala.

Un mètode eficaç, desenvolupat durant els darrers anys i utilitzat amb altres espècies cinegètiques migradores, és l’anàlisi d’isòtops estables en ploma Aquesta tècnica es basa en l’estudi de la relació d’isòtops estables que hi ha en l’ambient i que els organismes absorbeixen a través de l’alimentació i queden fixats en les plomes. Així doncs, l’anàlisi de la proporció d’isòtops en ploma permet identificar, a grans trets, l’àrea geogràfica on era l’individu en el moment que es va formar la ploma.

L’anàlisi de les plomes de les tórtores vulgars caçades permetrà saber si aquestes s’han reproduït o nascut a Catalunya, o si provenen d’altres zones de reproducció del centre o nord d’Europa. Aquesta informació és clau per poder millorar la gestió, de forma més adequada i sostenible.

Per tal de dur a terme aquest estudi és necessària la col·laboració del col·lectiu de caçadors, ja que l’estudi depèn de la recol·lecció de mostres de tórtores caçades. Els caçadors que vulguin col·laborar, hauran de seguir un senzill protocol:

1- Demanar els sobres i el protocol dissenyats especialment per a l’estudi a l’Àrea d’Activitats Cinegètiques, C/ Doctor Roux 80, 08017 Barcelona, Telèfon: 93 567 41 33, e-mail: areacinegetica.daam@gencat.cat.

2. Al finalitzar la jornada de caça, caldrà omplir la informació requerida en el sobre per cada individu caçat. S’utilitzarà un sol sobre per individu. En cas de requerir més sobres caldrà demanar-los a l’Àrea d’Activitats Cinegètiques (veure adreça a peu de sobre)

3. Una vegada omplerta la informació requerida al sobre, es tallarà l’ala de la tórtora pel punt on s’ajunta amb el cos (veure exemple en el sobre), i s’introduirà l’ala dins del sobre corresponent. Una sola ala per individu.

4. Una vegada recollides totes les mostres de la temporada, els sobres hauran d’enviar-se conjuntament per correu o entregar-se a l’Àrea d’Activitats Cinegètiques, C/ Doctor Roux 80, 08017 Barcelona, Telèfon: 93 567 41 33, e-mail: areacinegetica.daam@gencat.cat.

5. Posteriorment aquestes plomes s’enviaran a analitzar a un laboratori especialitzat, i un resum del resultats obtinguts serà enviat als caçadors col·laboradors.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i esperem que els resultats obtinguts permetin millorar la situació de la caça de la tórtora vulgar a Catalunya.

Tortora def2
Fitxa recol·lecció dades del sobre
Identificacio_tortores-01
Esquema

 


Deixa un comentari

MussapPublicitat