Actualitat

Respostes a la campanya #LaCaçatambéVota

Redacció – Cardona – 19/12/2017

Amb motiu de la celebració de les properes eleccions del 21-D la Federació Catalana de Caça ha iniciat una campanya informativa amb la voluntat de fer visible als responsables polítics dels diferents partits que hi ha un col·lectiu de més de 70.000 persones a Catalunya que practica la caça en qualsevol de les seves modalitats i la tradició dels ocells de cant.

En aquest sentit, s’han posat en contacte amb els diferents partits amb representació al Parlament de Catalunya preguntant-los com contemplen l’activitat cinegètica als seus programes electorals i sol·licitant que es posicionin clarament respecte la caça formulant diverses preguntes d’interès vinculades amb el present i futur de la caça.

La campanya ha utilitzat els següents hastags #LaCaçaTambéVota #LaCazaTambiénVota i les respostes obtingudes fins el dia 19/12/2017 han estat les següents (CUP, Ciutadans i Junts x Catalunya no han contestat):

Benvolgut president, agraïm la tramesa de la seva petició i li fem avinent les propostes d’Esquerra Republicana que fan referència a l’activitat cinegètica del nostre País. El canvi de mentalitat a la societat catalana ha anat deixant en segon pla a l’activitat cinegètica. Els recursos humans, materials i econòmics dedicats per les administracions a l’àmbit cinegètic i piscícola i en el seu control s’han anat reduint progressivament les darreres dècades. Aquests mesos que hem tingut la oportunitat d’encapçalar la competència cinegètica a Govern, hem establert espais de comunicació constants amb col·lectius de caçadors i les seves entitats representatives, per tal d’abordar aquests temes conjuntament. Esquerra Republicana, molt present en centenars de governs locals de Catalunya, amb presència d’alcaldes i alcaldesses molts pròxims al territori i la seva gent, considera la caça una activitat tradicional que s’ha desenvolupat a Catalunya des de temps remots, és una activitat molt lligada al país i cal contemplar qui la practiqueu com agents que interveniu directament en el territori, i per tant una col·lectiu a tenir en compte. És palès que hi ha hagut una creixent concentració de la població de Catalunya en zones urbanes i per tant una certa desconnexió cap els temes més rurals, i en especial l’activitat cinegètica. Cal explicar obertament que la caça és una activitat que es desenvolupa en la totalitat dels municipis de Catalunya i que hi ha funcions que la població a hores d’ara desconeix, com és la col·laboració de les societats de caçadors amb els pagesos i ramaders, i també en la gestió d’ecosistemes en determinades zones d’especial interès. Els danys produïts per la fauna cinegètica és una qüestió que preocupa de manera creixent tant a caçadors, com pagesos i ramaders i també a l’administració. Per això des de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s’ha elaborat un Pla de prevenció de danys amb accions detallades per el 2017 i 2018, que és la primera vegada que es fa amb tanta determinació. El pla té caràcter interdepartamental, doncs també és d’especial preocupació els riscos sanitaris i l’afectació als accidents de transit. La col·laboració amb els caçadors per el desplegament d’aquest pla ha de ser molt estreta, i de fet s’han determinat alguns plans pilots en les zones més conflictives per danys, en els que els caçadors hi teniu un paper rellevant. Esquerra Republicana hem iniciat amb aquests mesos a Govern els treballs previs per a l’elaboració d’una llei de caça per Catalunya. Hem realitzat dues trobades obertes a tots els col·lectius, i en especial als caçadors d’arreu del país, per tal que construïm conjuntament una llei que sigui adequada als temps que vivim, que afronti la problemàtica de l’envelliment del col·lectiu de caçadors, de les funcions que feu en la gestió del territori i les poblacions de fauna salvatge, que sigui innovadora a nivell de gestió de les àrees de caça tant públiques com privades, i que reconegui la figura del caçador com un agents més de la societat actual, que interacciona amb la resta de persones que gaudeixen del medi natural. Aquesta llei ha d’englobar tots els col·lectius de les diferents pràctiques cinegètiques d’acord amb una clara sostenibilitat del medi i l’estima que de ben segur tots plegats demostreu per la fauna salvatge del nostre país. 19 de desembre de 2017 Eduard López Vicesecretari General d’Acció Política Esquerra Republicana.

Regulació de la caça: L’activitat cinegètica provoca –especialment “l’esportiva”– perjudicis sobre les poblacions de fauna salvatge i en els altres usuaris del medi natural, els no caçadors, que són la immensa majoria de la societat. Cal avançar cap a una regulació més restrictiva de la caça, el control ètic de les espècies cinegètiques i acabar amb la xifra escandalosa que ens diu que el 70% dels gossos abandonats a les gosseres de Catalunya provenen del sector de la caça. Protegir els drets de les persones no caçadores vers els privilegis d’uns pocs, que van en contra del bé comú, que és gaudir de la natura, ja sigui com a excursionistes, ciclistes, boletaires, etc. Proposem: * Promoure una llei per regular la caça a Catalunya que comporti un control estricte i restringit de les modalitats de caça, prioritzant la protecció animal i la seguretat de les persones, i que reguli especialment la tinença de gossos per a la caça. * Prohibir i controlar el “plumbisme” (munició amb plom) al medi natural.

La caça, la pesca esportiva i les tradicions ocellaires no només tenen una important presència a les nostres tradicions més arrelades, cosa que ho demostra la riquesa gastronòmica del nostre país, sinó que presenten activitats que ajuden a fer valdre el potencial econòmic del territori d’una manera sostenible, a evitar la seva desertització demogràfica, i ben gestionades són una activitat esportiva. Crec que existeix una manca de coneixement en el món urbà de quina és la realitat del món cinegètic. Seguint amb la resposta anterior, és evident que el bosc quan es deixa sense cap explotació s’omple de materials que són el combustible per fer més perillosos i de difícil control els incendis forestals. La idea d’una natura sense cap gestió humana és irreal i no té en compte que, tot i que Catalunya és un dels territoris amb més espai declarat com a bosc, en la seva majoria són zones forestals amb una presència humana molt antiga. Jo crec que hem de donar a conèixer quina és la realitat de les zones naturals de Catalunya i evitar caure en el parany ultra proteccionista que en lloc de protegir degrada el territori que vol preservar. La superpoblació de certes espècies és el resultat per un costat de la desaparició dels seus depredadors naturals. És evident que en certes circumstàncies, les autoritats públiques demanen ajut als ciutadans per ser ajudades davant de situacions on els mitjans propis de l’administració són insuficients. En aquests casos, el criteri general és que qui demana ajuda assumeixi els costos. Caldria diferenciar situacions puntuals d’emergència amb la modulació dels períodes de veda, perquè crec que són situacions diferents. És una llàstima que Catalunya no hagi començat a fer una llei pròpia de caça fins fa pocs mesos, malgrat tenir-ne competències exclusives, i que per això hem de mantenir la Llei estatal 1/1970, que té ja mig segle i es troba molt desfasada atès el grau d’urbanització del nostre territori. Seria raonable continuar amb la seva tramitació i treballarem en aquest sentit. Hi ha una exageració dels efectes negatius sobre la qualitat de vida dels animals de la seva vida en captivitat en relació als humans. Això afecta els zoològics, als circs amb animals i també a les persones que capturen i tenen espècies que viuen en estat de naturalesa. Jo crec que una cosa és tenir cura de la qualitat de vida dels éssers vius no humans, i una altra molt diferent és eliminar totes les tradicions pròpies perquè no agraden a unes noves generacions a les quals no se’ls ha ensenyat el valor de què hem rebut de les generacions que ens han precedit. Segurament a Catalunya alguns han volgut ser molt més restrictius que el que marquen les normes comunes europees, que permeten unes quotes de captures si es garanteixen les poblacions en estat natural. Per això crec que, en principi, tenim marge per millorar la situació actual, tot mantenint un control de les poblacions d’ocells en estat natural.

Benvolgut President, M’adreço a vostè per fer-li arribar algunes reflexions sobre les qüestions que ens plantejaven en la seva carta en relació a les nostres propostes polítiques de cara a les eleccions del proper 21 de desembre al Parlament de Catalunya. En primer lloc, agrair-li que es posi en contacte amb nosaltres en uns moments tan importants pel país, així com pel sector de la Caça de Catalunya. Aprofito per oferir la nostra plena col·laboració amb la Federació de Caça per tal de defensar els interessos del sector, des del Parlament de Catalunya, als propers anys. Per aquest motiu, agrairia que poguéssim mantenir una reunió, amb l’objectiu de presentar-nos i poder col·laborar activament. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya considerem que la caça, la pesca i la afició ocellària tenen molts anys de tradició, formen part de la nostra cultura i ajuden a gestionar la fauna de casa nostra. Per aquest motiu, cal treballar conjuntament amb la Federació de Caça, les Societats i les Administracions Públiques en la futura Llei de Caça i amb els diversos temes pendents. La deixadesa i incompliments dels darrers anys de la Generalitat ha provocat nombrosos perjudicis cap al sector, cap el territori i cap el control de la fauna. Des de el PSC sempre hem defensat el desenvolupament rural de les nostres comarques amb propostes per evitar l’empobriment, l’envelliment i la despoblació de moltes zones que s’està produint des de 2010. Creiem en els caçadors i pescadors com a col·lectius que dinamitzen el territori i ajuden a mantenir l’ecosistema. Hem insistit en nombroses ocasions al Parlament en la necessitat d’adaptar a la societat actual la llei de caça conjuntament amb el sector. Volem que totes les propostes i modificacions sorgeixin dels propis caçadors. Per això necessitem construir un grup de treball amb vosaltres i poder, entre altres assumptes, controlar els problemes de fauna salvatge i facilitar els tràmits i permisos per quan hi ha emergències cinegètiques. Demanem més recursos i agilitat per poder gestionar les espècies cinegètiques. No podem seguir donant el poder a persones que no coneixen la realitat del territori i que únicament tenen com a argumentació la protecció de la fauna, fet que moltes vegades provoca el contrari. En resum, reiterem la necessitat d’abordar conjuntament els diferents reptes que viu el sector en una trobada conjunta. Rebi una salutació cordial, Òscar Ordeig Candidat del PSC per Lleida, Pirineu i Aran a les eleccions del Parlament de Catalunya


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat