Actualidad

Respuestas a la campaña # LaCaçatambéVota

Redacción - Cardona - 19/12/2017

Con motivo de la celebración de las próximas elecciones del 21-D la Federación Catalana de Caza ha iniciado una campaña informativa con la voluntad de hacer visible a los responsables políticos de los diferentes partidos que hay un colectivo de más de 70.000 personas en Cataluña que practica la caza en cualquiera de sus modalidades y la tradición de los pájaros de canto.

En este sentido, se han puesto en contacto con los diferentes partidos con representación en el Parlamento de Cataluña preguntándoles como contemplan la actividad cinegética en sus programas electorales y solicitando que se posicionen claramente respecto la caza formulando varias preguntas de interés vinculadas con el presente y futuro de la caza.

La campaña ha utilizado los siguientes hastags # # LaCaçaTambéVota LaCazaTambiénVota y las respuestas obtenidas hasta el día 19/12/2017 han sido las siguientes (CUP, Ciudadanos y Juntos x Cataluña no han contestado):

Estimado presidente, agraïm la tramesa de la seva petició i li fem avinent les propostes d’Esquerra Republicana que fan referència a l’activitat cinegètica del nostre País. El canvi de mentalitat a la societat catalana ha anat deixant en segon pla a l’activitat cinegètica. Els recursos humans, materials i econòmics dedicats per les administracions a l’àmbit cinegètic i piscícola i en el seu control s’han anat reduint progressivament les darreres dècades. Aquests mesos que hem tingut la oportunitat d’encapçalar la competència cinegètica a Govern, hem establert espais de comunicació constants amb col·lectius de caçadors i les seves entitats representatives, per tal d’abordar aquests temes conjuntament. Esquerra Republicana, molt present en centenars de governs locals de Catalunya, amb presència d’alcaldes i alcaldesses molts pròxims al territori i la seva gent, considera la caça una activitat tradicional que s’ha desenvolupat a Catalunya des de temps remots, és una activitat molt lligada al país i cal contemplar qui la practiqueu com agents que interveniu directament en el territori, i per tant una col·lectiu a tenir en compte. És palès que hi ha hagut una creixent concentració de la població de Catalunya en zones urbanes i per tant una certa desconnexió cap els temes més rurals, i en especial l’activitat cinegètica. Cal explicar obertament que la caça és una activitat que es desenvolupa en la totalitat dels municipis de Catalunya i que hi ha funcions que la població a hores d’ara desconeix, com és la col·laboració de les societats de caçadors amb els pagesos i ramaders, i també en la gestió d’ecosistemes en determinades zones d’especial interès. Els danys produïts per la fauna cinegètica és una qüestió que preocupa de manera creixent tant a caçadors, com pagesos i ramaders i també a l’administració. Per això des de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s’ha elaborat un Pla de prevenció de danys amb accions detallades per el 2017 i 2018, que és la primera vegada que es fa amb tanta determinació. El pla té caràcter interdepartamental, doncs també és d’especial preocupació els riscos sanitaris i l’afectació als accidents de transit. La col·laboració amb els caçadors per el desplegament d’aquest pla ha de ser molt estreta, i de fet s’han determinat alguns plans pilots en les zones més conflictives per danys, en els que els caçadors hi teniu un paper rellevant. Esquerra Republicana hem iniciat amb aquests mesos a Govern els treballs previs per a l’elaboració d’una llei de caça per Catalunya. Hem realitzat dues trobades obertes a tots els col·lectius, i en especial als caçadors d’arreu del país, per tal que construïm conjuntament una llei que sigui adequada als temps que vivim, que afronti la problemàtica de l’envelliment del col·lectiu de caçadors, de les funcions que feu en la gestió del territori i les poblacions de fauna salvatge, que sigui innovadora a nivell de gestió de les àrees de caça tant públiques com privades, i que reconegui la figura del caçador com un agents més de la societat actual, que interacciona amb la resta de persones que gaudeixen del medi natural. Aquesta llei ha d’englobar tots els col·lectius de les diferents pràctiques cinegètiques d’acord amb una clara sostenibilitat del medi i l’estima que de ben segur tots plegats demostreu per la fauna salvatge del nostre país. 19 de diciembre de 2017 Eduard López Vicesecretario General de Acción Política ERC.

Regulación de la caza: L’activitat cinegètica provoca –especialment “l’esportiva”– perjudicis sobre les poblacions de fauna salvatge i en els altres usuaris del medi natural, els no caçadors, que són la immensa majoria de la societat. Cal avançar cap a una regulació més restrictiva de la caça, el control ètic de les espècies cinegètiques i acabar amb la xifra escandalosa que ens diu que el 70% dels gossos abandonats a les gosseres de Catalunya provenen del sector de la caça. Proteger los derechos de las personas no cazadoras hacia los privilegios de unos pocos, que van en contra del bien común, que es disfrutar de la naturaleza, ya sea como excursionistas, ciclistas, buscadores de setas, etc. proponemos: * Promover una ley para regular la caza en Cataluña que comporte un control estricto y restringido de las modalidades de caza, priorizando la protección animal y la seguridad de las personas, y que regule especialmente la tenencia de perros para la caza. * Prohibir y controlar el "plumbismo" (munición con plomo) en el medio natural.

La caça, la pesca esportiva i les tradicions ocellaires no només tenen una important presència a les nostres tradicions més arrelades, cosa que ho demostra la riquesa gastronòmica del nostre país, sinó que presenten activitats que ajuden a fer valdre el potencial econòmic del territori d’una manera sostenible, a evitar la seva desertització demogràfica, i ben gestionades són una activitat esportiva. Crec que existeix una manca de coneixement en el món urbà de quina és la realitat del món cinegètic. Siguiendo con la respuesta anterior, es evidente que el bosque cuando se deja sin explotación se llena de materiales que son el combustible para hacer más peligrosos y de difícil control los incendios forestales. La idea de una naturaleza sin ninguna gestión humana es irreal y no tiene en cuenta que, aunque Cataluña es uno de los territorios con más espacio declarado como bosque, en su mayoría son zonas forestales con una presencia humana muy antigua. Yo creo que tenemos que dar a conocer cuál es la realidad de las zonas naturales de Cataluña y evitar caer en la trampa ultra proteccionista que en lugar de proteger degrada el territorio que quiere preservar. La superpoblació de certes espècies és el resultat per un costat de la desaparició dels seus depredadors naturals. És evident que en certes circumstàncies, les autoritats públiques demanen ajut als ciutadans per ser ajudades davant de situacions on els mitjans propis de l’administració són insuficients. En aquests casos, el criteri general és que qui demana ajuda assumeixi els costos. Caldria diferenciar situacions puntuals d’emergència amb la modulació dels períodes de veda, perquè crec que són situacions diferents. És una llàstima que Catalunya no hagi començat a fer una llei pròpia de caça fins fa pocs mesos, malgrat tenir-ne competències exclusives, i que per això hem de mantenir la Llei estatal 1/1970, que té ja mig segle i es troba molt desfasada atès el grau d’urbanització del nostre territori. Seria raonable continuar amb la seva tramitació i treballarem en aquest sentit. Hi ha una exageració dels efectes negatius sobre la qualitat de vida dels animals de la seva vida en captivitat en relació als humans. Això afecta els zoològics, als circs amb animals i també a les persones que capturen i tenen espècies que viuen en estat de naturalesa. Jo crec que una cosa és tenir cura de la qualitat de vida dels éssers vius no humans, i una altra molt diferent és eliminar totes les tradicions pròpies perquè no agraden a unes noves generacions a les quals no se’ls ha ensenyat el valor de què hem rebut de les generacions que ens han precedit. Segurament a Catalunya alguns han volgut ser molt més restrictius que el que marquen les normes comunes europees, que permeten unes quotes de captures si es garanteixen les poblacions en estat natural. Per això crec que, en principi, tenim marge per millorar la situació actual, tot mantenint un control de les poblacions d’ocells en estat natural.

Estimado Presidente, Me dirijo a usted para hacerle llegar algunas reflexiones sobre las cuestiones que nos planteaban en su carta en relación a nuestras propuestas políticas de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre en el Parlamento de Cataluña. En primer lloc, agrair-li que es posi en contacte amb nosaltres en uns moments tan importants pel país, així com pel sector de la Caça de Catalunya. Aprofito per oferir la nostra plena col·laboració amb la Federació de Caça per tal de defensar els interessos del sector, des del Parlament de Catalunya, als propers anys. Per aquest motiu, agrairia que poguéssim mantenir una reunió, amb l’objectiu de presentar-nos i poder col·laborar activament. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya considerem que la caça, la pesca i la afició ocellària tenen molts anys de tradició, formen part de la nostra cultura i ajuden a gestionar la fauna de casa nostra. Per aquest motiu, cal treballar conjuntament amb la Federació de Caça, les Societats i les Administracions Públiques en la futura Llei de Caça i amb els diversos temes pendents. La deixadesa i incompliments dels darrers anys de la Generalitat ha provocat nombrosos perjudicis cap al sector, cap el territori i cap el control de la fauna. Des de el PSC sempre hem defensat el desenvolupament rural de les nostres comarques amb propostes per evitar l’empobriment, l’envelliment i la despoblació de moltes zones que s’està produint des de 2010. Creiem en els caçadors i pescadors com a col·lectius que dinamitzen el territori i ajuden a mantenir l’ecosistema. Hem insistit en nombroses ocasions al Parlament en la necessitat d’adaptar a la societat actual la llei de caça conjuntament amb el sector. Queremos que todas las propuestas y modificaciones surjan de los propios cazadores. Por eso necesitamos construir un grupo de trabajo con vosotros y poder, entre otros asuntos, controlar los problemas de fauna salvaje y facilitar los trámites y permisos para cuando hay emergencias cinegéticas. Pedimos más recursos y agilidad para poder gestionar las especies cinegéticas. No podemos seguir dando el poder a personas que no conocen la realidad del territorio y que únicamente tienen como argumentación la protección de la fauna, lo que muchas veces provoca lo contrario. En resumen, reiteramos la necesidad de abordar conjuntamente los diferentes retos que vive el sector en un encuentro conjunto. Reciba un cordial saludo, Òscar Ordeig Candidato del PSC por Lleida, Pirineo y Aran a las elecciones del Parlamento de Cataluña


Deja un comentario

MussapPublicidad