Actualitat

S’amplia la cacera del tord fins al dia 10 de febrer

ampliació caça del tord a l'ordre de vedes

Eduard Melero – Cardona – 31/01/2019

Avui s’ha publicat la RESOLUCIÓ ARP/150/2019, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució ARP/663/2018, de 4 d’abril, en la que es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya i que modifica els períodes hàbils dels tords.

S’amplia la cacera del tord fins al dia 10 de febrer (inclòs)

  • Per al tord comú (Turdus philomelos) i el tord ala-roig (Turdus iliacus), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d’octubre de 2018 (dia 14) i el segon diumenge de febrer de 2019 (dia 10), ambdós inclosos.

 

  • Per a la griva (Turdus viscivorus) i la griva cerdana (Turdus pilaris), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d’octubre de 2018 (dia 14) i el 31 de gener de 2019, ambdós inclosos.

ModificacioTords2018-2019_Cinegeticat


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat