En un hide

Situació actual de l’arc a Catalunya

Moisés Boza – Barcelona – 21/06/2018

La Consulta per l’arquer Moisés Boza

Fins a la redacció de Cinegeticat han arribat nombrosos correus preguntant en quina situació legal es troba l’arc. Són diverses les preguntes que estan relacionades amb aquesta qüestió, de manera que intentarem donar resposta una per una.

¿Què diu el Reglament d’Armes i Explosius sobre l’arc?

Quina documentació necessitem per adquirir, portar, o fer ús d’un arc?

¿Qui expedeix i on ens hem de dirigir per aconseguir aquesta documentació?

Quants arcs podem tenir?

Quina documentació necessitem per practicar la caça amb arc?

¿Com hem de transportar un arc?

¿On podem fer ús de l’arc?

Quin és l’organisme encarregat de l’aplicació del reglament d’Armes i explosius?

 

Comencem

L’article 3 del Reglament d’Armes (R.A.) aprovat per Reial Decret 137/1993 de 29 de gener, classifica els arcs, com armes de la categoria 7.5., tot especificant:

7.5 Los arcos, las armas para lanzar lineas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines deportivos.

No es requereix llicència d’armes per a les d’aquest tipus de categoria

L’article 54.4 del R.A., disposa que l’adquisició de les armes de la categoria 7.5 (arcs), requerirà l’acreditació davant l’establiment venedor i la seva consignació en els corresponents llibres, de les targetes esportives en vigor.

Tal com es preveu en el Reglament, l’única documentació necessària per a l’adquisició d’un arc, és posseir i ser titular d’una “Targeta Esportiva”.

Per tant, un arquer podrà adquirir i posseir un nombre il·limitat d’arcs, mentre sigui titular d’una targeta esportiva en vigor.

Però, ¿que és una Targeta Esportiva?

El R.A. deixa molt clar que les competències, pel que fa a l’emissió de l’esmentada Targeta Esportiva, pertany a les federacions esportives corresponents a l’arma que s’utilitzarà. Per tant i pel que fa al arc es refereix, l’emissió de la Targeta Esportiva correspon o bé a la RFEC (Real Federación Española de Caza) o a la RFETA (Real Federación Española de Tiro con Arco) i, per tant, a qualsevol de les seves representacions autonòmiques.

En conseqüència, una Targeta Esportiva és la Llicència Federativa, i així ho interpreten fins al dia d’avui les autoritats que regulen el Reglament d’Armes. És a dir la C.I.P.A.E. (Comissión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos).

Per tant, per a adquirir, portar o fer ús d’un arc necessitarem ser titulars d’una Targeta Esportiva en vigor.

En el cas de la RFETA la seva targeta federativa no dóna lloc a error, ja que diu específicament “Llicència d’Arquer“. No passa el mateix amb la targeta federativa de la RFEC, ja que és un document genèric per a tots els caçadors federats on no s’esmenta l’arc. Per aquest motiu, i des de 1997 la RFEC va començar a expedir una targeta Esportiva especifica per arquers. La Targeta de Caçador Arquer Qualificat (anys mes tard, aquesta targeta passa a anomenar-se T-2) que s’atorgava després de la realització d’una o diverses jornades de formació especifica en caça amb arc.

Per a practicar la Caça amb Arc, a més de la Targeta Esportiva haurem de portar els següents documents: llicència de caça, assegurança obligatòria de responsabilitat civil del caçador, targeta de pertinença del vedat o permís per escrit del titular i, si s’escau, els precintes i/o permisos corresponents com qualsevol altre caçador.

També hem de tenir present que, el R.A. cataloga a l’arc com “Arma”, de manera que hem de tenir en compte tots aquells article que facin referència a les “Armes” de manera genèrica, per exemple:

Article 146. 1 del Reglament d’Armes, disposa:

Queda prohibido portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso, o de las correspondientes actividades deportivas, cualquiera clase de armas de fuego cortas y armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda, así como en general armas de las categorías 5, 6 y 7 (entre ellas está el arco 7.5).

Queda al prudente criterio de las autoridades y sus agentes apreciar si el portador de las armas tiene o no necesidad de llevarlas consigo, según la ocasión, momento o circunstancia…

Article 149.1. del R.A., en els apartats 1 i 2 disposa:

  1. Solamente se podrán llevar armas reglamentadas por las vías y lugares públicos urbanos, y desmontadas o dentro de sus cajas o fundas, durante el trayecto desde los lugares en que habitualmente están guardadas o depositadas hasta los lugares donde se realicen las actividades de utilización debidamente autorizadas.
  2. Las armas solamente podrán ser utilizadas en los polígonos, galerías o campos de tiro y en los campos o espacios idóneos para el ejercicio de la caza, de la pesca o de otras actividades deportivas.”

Article 147. del R.A., sobre les condicions necessàries per portar una arma disposa:

  1. Los usuarios de las armas deberán estar en todo momento en condiciones de controlarlas. En la presencia o proximidad de otras personas, deberán actuar con la diligencia y precauciones necesarias y comportarse de forma que no puedan causar peligro, daños, perjuicios o molestias a terceras personas o a sus bienes.
  2. Queda prohibido portar, exhibir o usar las armas:

a). Sin necesidad o de modo negligente o temerario.

b). Mientras se utilizan cascos o auriculares conectados con aparatos receptores o reproductores de sonidos.

c). Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicas, estimulantes u otras sustancias análogas.

Per finalitzar, hem de saber que l’aplicació de la llei d’Armes i Explosius, dels seus termes i la seva interpretació, queda a criteri dels comandaments i agents de la Guàrdia Civil. Per tant, tot i quan entenguem que ho tenim tot en ordre, els agents de la Guàrdia Civil podran intervenir el nostre arc, si estimessin que pot haver-hi una situació anòmala, incorrecta o de perill.


Deixa un comentari

MussapPublicitat