Actualitat

Solsona acull una jornada per debatre temes cinegètics

Redacció – Solsona – 02/06/2016

El passat dimarts 31 de juny, es va celebrar a Solsona una interessant jornada tècnica organitzada per la Societat de Caçadors de Solsona i Comarca i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i amb la col·laboració desinteressada de la revista de caça de Catalunya CINGETICAT, MINUARTIA, DARP i La Universitat de Lleida, amb l’objectiu de tractar diferents continguts i punts de vista de l’activitat cinegètica actual per tenir presents a l’hora de fer una llei de caça catalana.

La llei de caça actual és d’àmbit nacional i es va crear l’any 1970. Per tant, Catalunya no té llei pròpia en matèria de caça, tot i que la Generalitat la regula anualment dins el marc de la llei del 70, mitjançant la resolució de l’ordre de vedes (on s’estipulen els períodes, els dies hàbils, les espècies, les limitacions, les mesures excepcionals…). El món cinegètic està canviant a passos de gegant i es troba davant de situacions on cal actuar amb rapidesa: danys i conflictes a l’agricultura i usuaris del medi natural, accidents de trànsit, manca de relleu generacional del col·lectiu caçador, edats elevades dels caçadors, mala imatge de l’activitat i del mateix col·lectiu, falta de formació i de comunicació, … És en aquest context que es posa de manifest la necessitat de crear un pla director en matèria cinegètica que contempli una nova i adaptada llei de caça al nostre País.

El President de la Societat de caçadors de Solsona i Comarca, Tomàs Madruga, va donar la benvinguda als assistents i tot seguit es va iniciar la jornada amb la intervenció de Maria Josep Vargas, Cap d’Activitats Cinegètiques de la Generalitat de Catalunya, qui va fer un repàs de la situació actual de la caça a casa nostra, amb gràfics i estadístiques molt representatives que van ser utilitzades pels assistents durant tot el procés participatiu.
Tot seguit, Julián Caldú va sorprendre a tothom amb una ponència extreta d’un treball de recerca que ell mateix està duent a terme per presentar el seu projecte de final de carrera a la Universitat de Lleida i que, ara com ara encara ningú no hi havia donat forma, referent a la valoració econòmica i repercussió de la caça a Catalunya. En l’informe es va estimar que la caça genera un moviment econòmic a Catalunya d’uns 230 milions d’euros anuals, dels quals el 52% provenen de forma directa (taxes, impostos, llicències, assegurances, armes, gossos, complements, lectura, …) i el 48% restant prové de forma indirecta (desplaçaments, allotjaments, avituallaments, vehicles…). També es va constatar que els costos veterinaris més elevats corresponen a la partida d’alimentació dels gossos i que, pel que fa a l’aprofitament de les peces capturades, la que més s’aprofita és el senglar seguit del conill.

Benvinguda del Director del CTFC
Benvinguda del Director del CTFC

Un cop acabada l’acurada intervenció del senyor Caldú, va començar la ponència Carme Rosell, biòloga i directora de la consultoria ambiental MINUARTIA, qui va centrar la seva intervenció explicant les possibles causes de l’augment desmesurat i descontrolat de les poblacions de senglar, la comparativa amb altres països, els danys i conflictes que estan ocasionant, l’estimació del cens actual i l’aportació positiva del col·lectiu caçador, que extreu més de 40.000 senglars a l’any i la necessitat de buscar altres estratègies per aturar aquesta situació, com per exemple, les cooperacions entre diferents actors (Guardes, propietaris, caçadors, agricultors, administració, …), evitar donar menjar als senglars, la protecció dels cultius, … Com a dada significativa, va exposar que el 80% dels accidents de trànsit amb animals a Catalunya són causats pel senglar.

Un altre dels plats forts de la jornada varen ser les sessions paral·leles de treball, obrint un procés participatiu per tal d’escoltar les veus dels 80 assistents a la jornada, entre les quals es trobaven membres del Departament d’Agricultura, tècnics de l’administració, membres del cos d’Agents Rurals, representants del INCASOL, representants de les representacions territorials de la Federació Catalana de Caça, la Federació Catalana de Caça, l’Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya, l’Associació de Guardes Rurals i Marítims Professionals de Catalunya, diferents societats de caçadors, representants d’Unió de Pagesos, orgàniques de caça, gremi d’armers, membres i alumnes de la Universitat de Lleida, biòlegs, veterinaris, membres de BOSCAT, representants del Consorci Forestal de Catalunya, directors i tècnics de diferents Reserves Nacionals de Caça, vedats intensius, criadors cinegètics, fundacions, boletaires, etc.

detall d'una part dels assistents
detall d’una part dels assistents

Els assistents es van reunir en 4 grups plurals de treball per tractar diferents temes a tenir en compte a l’hora de crear una futura llei de caça, com per exemple: donar sortida a la carn de caça, la seva comercialització i el destí del residu, la necessitat de formació del col·lectiu i la resta de societat portant la caça a l’educació, la possibilitat d’incloure noves modalitats de caça com les esperes nocturnes amb utilització de l’arc, la remodelació dels plans tècnics de gestió cinegètica, unificar criteris de gestió, millorar el sistema de cens, millorar la comunicació entre el col·lectiu i fora d’aquest, … i que va cloure amb la intervenció de Jordi Ruiz, Subdirector General d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental, qui va animar als participants a continuar en aquest sentit per tal d’afinar millor la futura llei de caça.


Deixa un comentari

MussapPublicitat