Registre | Cinegeticat

1 Les teves dades personals

Els camps amb star són obligatoris.

2 Tria un usuari i contrasenya

https://cinegeticat.cat/perfil/
star
Escull el nom d'usuari que mes t'agradi.

3 Condicions generals de contractació i política de privacitat

Has d'acceptar les condicions de contractació per poder continuar.

El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes.

La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. També s’utilitzaran per enviar-li informació comercial si així ho ha manifestat. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça cinegeticat@cinegeticat.cat indicant la referencia RGPD.

4 Tria el pla de subscripció i la forma de pagament

Les subscripcions es renoven automàticament si el subscriptor no expressa el contrari.


Genèric CinegeticatPublicitat