Actualitat

Temporada 2015 – 2016 del senglar, superant rècords!

Redacció – Cardona – 16/03/2016

El pròxim dia 27 de març, finalitza la temporada general de caça del senglar a tot el territori català i a partir de llavors només es podrà caçar amb autorització especial per a danys fins a l’inici de la nova temporada a partir del mes de setembre.

Tot i així, ja es pot fer una valoració dels animals abatuts enguany. Segons les colles sondejades, es confirma la tendència a l’alça de fa unes quantes temporades i segurament es superaran els 36.000 senglars abatuts de la passada temporada. Entre el 2000 i el 2015 han augmentat un 54% les captures de senglar a les àrees privades de caça. El Departament d’Agricultura estima que hi ha una població de més de 60.000 senglars a Catalunya. En aquest sentit, la majoria de comarques han vist com les poblacions de senglars augmentaven i només en determinades zones hi havia una població estable o fins i tot havia disminuït. Es tracta de zones ubicades al Prepirineu i Pirineu on, a diferència d’altres anys, no han tingut tant menjar per poder oferir als senglars (glans, herba, fruits, …) a causa de la sequera i manca d’aigua de les darreres temporades. En canvi, a la resta de zones de Catalunya, les colles del senglar no han donat l’abast i cada cacera ha resultat més exitosa pel que fa a nombre d’exemplars abatuts. La majoria de caps de colla consultats han afirmat que aquesta temporada han superat els seus propis rècords històrics. Segurament aquest augment ve afavorit per l’increment de zones de refugi, la humanització en molts casos de l’espècie, la facilitat de trobar aliment del seu gust, …

Batuda del senglar
Batuda del senglar a Olvan (Berguedà)

Pel que fa als gossers de les colles, la majoria han coincidit que enguany als senglars els costava més de sortir dels jaços i han estat més agressius, la qual cosa s’ha traduït en una despesa afegida al manteniment dels gossos i en més d’una baixa no desitjada.

La complicitat entre el col·lectiu agrari i el caçador és imprescindible per reduir els danys que provoca l’espècie, sobretot a les collites. així com els accidents de trànsit. Aquests danys repercuteixen directament a la subsistència econòmica del pagès. Per això, ambdós col·lectius han de marcar l’estratègia cinegètica conjuntament de cara a les temporades vinents.

Segons el comunicat que ha fet avui el Sindicat Agrari: Unió de Pagesos reclama al Govern català un replantejament urgent en la gestió de la fauna salvatge a tot el territori, ja que les mesures aplicades en els últims anys han demostrat ser ineficaces tant per disminuir les poblacions de les diferents espècies, algunes de les quals com els senglars i els conills s’han convertit en veritables plagues, com per evitar els danys, cada vegada més elevats, als conreus i als ramats de muntanya.

20160301DanysSenglar_FruitersSegria3
Danys del senglar als conreus de fruiters al Segrià. (Font: Unió de Pagesos)

Per a Unió de Pagesos, l’augment constant de les captures de fauna salvatge en els últims anys, sobretot de senglars i conills, indica un increment de les poblacions sense aturador, mentre els danys que ocasionen van més enllà de les pèrdues econòmiques en els conreus, ja que han fet perdre moltes collites, o del fet que molta pagesia s’ha vist obligada a haver de canviar de cultiu; també posen el risc la continuïtat de les explotacions agràries.

Tenint en compte aquesta situació, Unió de Pagesos demana una nova normativa en la gestió de fauna, a més d’una llei de caça catalana que reivindica des de fa molts anys, que faci compatibles les necessitats tant de pagesos com de caçadors, i que superi l’actual, que és del 1970. El sindicat considera imprescindible disposar d’una normativa que es basi en censos de fauna públics, basats en criteris tècnics, que s’actualitzin periòdicament per saber amb més exactitud quan i com cal actuar per rebaixar les superpoblacions de fauna fins a nivells assumibles per a l’agricultura i aconseguir, d’aquesta manera, reduir els danys que actualment pateixen les explotacions agràries.

Sembla evident, doncs, que l’estratègia actual de lluita contra la proliferació descontrolada de determinades espècies cinegètiques trontolla i que, en els propers mesos, caldrà treballar per obtenir millors resultats.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat