Actualitat

Tenim formació però falta el permís

Guineu (Vulpes vulpes) | autor Daniel Olivera

Albert Bores – Lleida – 13/02/2019

Cada any el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, organitza cursos de formació referents al control de predadors arreu del territori català, sota el títol: Captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i exòtiques invasores.

Aproximadament s’han format uns 300 caçadors en 15 cursos des de l’any 2013 fins ara.

Fa cinc anys que es va aprovar el Decret Captura Depredadors_Cinegeticat, DECRET 56/2014, de 22 d’abril, relatiu a l’homologació de mètodes de captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies exòtiques invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en són usuàries, tot i així encara no s’ha publicat l’Ordre que regula el procediment administratiu per autoritzar la captura.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat