Consultes legals

venem la carn?

Anna Pla – Manresa – 01/03/2016

Es pot regalar a les entitats solidàries el producte obtingut amb la caça?

La carn de caça és un producte molt saludable, que conté pocs greixos nocius i colesterol, i ric en vitamines.

Anualment l’activitat cinegètica dóna lloc a una gran quantitat de carn, per la qual cosa en moltes ocasions es planteja el dubte sobre si és possible regalar el producte a entitats benèfiques.

Hem de dir-vos que la resposta és negativa.

La carn de caça només pot ser distribuïda per mitjà d’establiments al detall i de restauració de Catalunya que provinguin d’establiments autoritzats i inscrits al Registre Sanitari autonòmic i estatal.

Aquests establiments disposen de registre sanitari a l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), la qual cosa garanteix que la carn que s’hi ven ha passat el control sanitari corresponent, que s’han complert les normes d’higiene del personal, de les instal·lacions i dels equipaments, a més de les pràctiques de manipulació higièniques.

Durant la jornada de caça s’ha d’efectuar l’examen sanitari de l’animal abatut al mateix lloc de la cacera. La peça s’ha d’identificar de forma clara i s’ha de transportar al més aviat possible, per assegurar la cadena del fred, a un establiment de manipulació de caça autoritzat perquè es garanteixi el control de la inspecció veterinària a fi de descartar qualsevol tipus de risc de transmissió de malalties, com ara la triquinosi, cisticercosi, tuberculosi, etc.

Els centres autoritzats la comercialitzen a la resta d’establiments alimentaris, com per exemple indústries càrniques, magatzems frigorífics, distribuïdors, carnisseries i restaurants.

En definitiva, la carn de caça ha de ser distribuïda al mercat per operadors autoritzats que garanteixin el compliment de les normes sanitàries i d’higiene vigents (normativa europea, estatal i autonòmica).

Això fa que no sigui possible que el caçador o societats de caçadors puguin “regalar” a entitats benèfiques la carn de caça.

Únicament els establiments autoritzats i/o els comerços podrien dur a terme actes altruistes regalant els productes de caça.

Es pot vendre el producte a una empresa càrnica?

Sobre l’altra qüestió de si és possible que un caçador o societat de caçadors pugui vendre legalment la carn de caça directament a una empresa càrnica, la resposta també és negativa.

La comercialització de la carn de caça a les empreses del sector càrnic només pot provenir d’establiments autoritzats i que compleixin amb els requisits sanitaris imposats per les administracions per a la venda de productes alimentaris.

Caldria igualment estar donat d’alta fiscalment de la corresponent activitat de comercialització de productes alimentaris, emetre obligatòriament factures que instrumentin la venda i repercutir els corresponents impostos. Tot això, igualment, declarant els ingressos obtinguts per l’activitat comercialitzadora i tributant el que correspongués.

En definitiva, la carn de caça es tracta com qualsevol altre producte, de qualsevol tipus, que per a ser introduït i comercialitzat al mercat cal que compleixi tota la normativa que afecta les activitats mercantils.


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat