Actualidad

Las últimas detecciones de lobos en Cataluña los sitúan entre el Ripollès y la Cerdanya

Prensa Gencat - Barcelona - 7/04/2016

Técnicos de la Generalitat han confirmado un año más la presencia de algún ejemplar de lobo (Canis lupus) en Cataluña. Las trampas fotográficos que ha colocado últimamente el equipo y seguimiento han comenzado a dar los primeros resultados y han permitido obtener imágenes de esta especie protegida en la comarca del Ripollès.

llop2016neu
Imagen obtenida en una de las trampas fotográficos del Ripollès a principios de marzo de 2016. Foto: Equipo de seguimiento del lobo. Generalidad de Cataluña

Durant el 2015 es van fer nou observacions de llop que els tècnics han considerat fiables, sis al Ripollès i tres a la Cerdanya. Les mostres genètiques no han pogut determinar si es tracta del mateix individu detectat el 2012, 2013 i 2014 que, de manera itinerant, entra a Catalunya des de França.

Presencia histórica en seis comarcas

Des de l’any 2000 es té constància de la presència de llop en territori català cada any. Les dades segures provenen sempre de les comarques de la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès. A més, caldria afegir-hi el Moianès, on es va detectar l’any 2010. Les últimes evidències continuen centrant-se sobretot en el Ripollès i la zona termenejant de la Cerdanya. Al Ripollès, les dades comencen a partir del 2004 i es fan més notòries a partir del 2012. Els indicis obtinguts recentment tornen a ser pocs, sobretot des del 2011, any en què ja no es detecta una presència estable del llop al Cadí.

Activadas por el movimiento

Como novedad en el seguimiento del lobo, durante el 2015 se han instalado ocho cámaras fotográficas para intentar detectar su presencia. Estos aparatos son iguales a los que utiliza el grupo de seguimiento del oso y se disparan de forma automática con el movimiento de algún animal. Se han instalado de manera estratégica en puntos que se consideran posibles lugares de paso del cánido.

llop2016
Imagen nocturna de otro de las trampas del Ripollès, del pasado mes de febrero. Foto: Equipo de seguimiento del lobo. Generalidad de Cataluña

Aquest primer trimestre de l’any les vuit càmeres situades a la comarca del Ripollès han captat sis moments de pas de llops, sense que es pugui determinar que es tracti del mateix exemplar o de diversos. Les més recents són del 4 de març passat. Aquestes fotografies, sumades a les del 2015 mostren com, de manera esporàdica, l’animal és encara present a Catalunya. Durant el 2015 i aquest 2016 no s’ha comprovat cap presumpte dany de llop al bestiar. De fet, el darrer dany comprovat al bestiar domèstic es va produir fa sis anys al Moianès. La Generalitat té activat un programa d’ajut i suport al ramader similar al que s’aplica en el cas de l’ós bru. L’any passat es van realitzar 37 itineraris per la neu per detectar rastres i aquest 2016 ja se n’han realitzat 25. L’esforç de prospecció més gran s’està fent al Ripollès i a la Cerdanya, la zona on es tenen més indicis de presència, tant de la part catalana com de la francesa.

El origen franco

Tots els llops detectats a Catalunya tenen un origen francoitalià. No s’ha localitzat cap animal que provingui de les poblacions ibèriques. En aquests anys se n’han identificat 14 de diferents, amb un màxim de cinc individus coexistint l’any 2008. N’hi ha que només s’han detectat un any i d’altres que s’han anat localitzant en anys successius, alternant-se amb períodes d’absència. Per aquest motiu no es pot concloure que hi hagi una població establerta, sinó més aviat individus dispersos. Tampoc es té constància de cap reproducció.


Deja un comentario

cinegeticat gifPublicidad