Actualitat

3, 2, 1,…. caça menor!

Redacció – Cardona – 05/10/2016

El proper diumenge dia 9 d’octubre comença la temporada general de caça menor a Catalunya i s’acaba el 5 de febrer.

Les espècies que poden ser objecte d’aprofitament cinegètic en el territori de Catalunya en la temporada 2016 – 2017 són les que figuren a l’annex 1 de l’Ordre de 17 de juny de 1999 (DOGC núm. 2922, de 2.7.1999), perla qual s’estableixen les espècies que poden ser objecte de caça a Catalunya, amb l’excepció de l’estornell negre (Sturnus unicolor), que no es considera espècie susceptible d’aprofitament cinegètic.

Annex 1

Espècies cinegètiques

Ocells (català, llatí, castellà)

Ànec xiulador, Anas penelope, ánade silbón.
Ànec collverd, Anas platyrhynchos, ánade real.
Ànec griset, Anas strepera, ánade friso.
Ànec cuallarg, Anas acuta, ánade rabudo.
Ànec cullerot, Anas clypeata, pato cuchara.
Xarxet comú, Anas crecca, cerceta común.
Xarrasclet, Anas querquedula, cerceta carretona.
Xibec, Netha rufina, pato colorado.
Morell de cap roig, Aythya ferina, porrón común.
Morell de plomall, Aythya fuligula, porrón muñudo.
Perdiu roja, Alectoris rufa, perdiz roja.
Perdiu xerra, Perdix perdix hispaniensis, perdiz pardilla.
Faisà, Phasianus colchicus, faisán.
Guatlla, Coturnix coturnix, codorniz.
Fotja vulgar, Fulica atra, focha común.
Fredeluga, Vanellus vanellus, avefría.
Becada, Scolopax rusticola, becada.
Becadell comú, Gallinago gallinago, agachadiza común.
Gavina vulgar, Larus ridibundus, gaviota vulgar.
Gavià de potes grogues, Larus cachinnans, gaviota patiamarilla.
Tudó, Columba palumbus, paloma torcaz.
Xixella, Columba oenas, paloma zurita.
Colom roquer, Columba livia, paloma bravía.
Tórtora vulgar, Streptopelia turtur, tórtola.
Griva cerdana, Turdus pilaris, zorzal real.
Tord ala-roig, Turdus iliacus, zorzal alirrojo.
Tord comú, Turdus philomelos, zorzal común.
Griva vulgar, Turdus viscivorus, zorzal charlo.
Estornell vulgar, Sturnus vulgaris, estornino común.
Estornell negre, Sturnus unicolor, estornino negro.
Garsa, Pica pica, urraca.

Mamífers (català, llatí, castellà)

Conill, Oryctolagus cuniculus, conejo.
Llebre, Lepus europaeus i Lepus granatensis, liebre europea.
Guineu, Vulpes vulpes, zorro.
Quadre resum caça menor 2016 - 2017
Quadre resum caça menor 2016 – 2017

Previsions singulars per a determinades espècies.

Per a la perdiu roja (Alectoris rufa), el període hàbil de caça és el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia 9) i el primer diumenge de gener (dia 1), ambdós inclosos; i per a la perdiu xerra de muntanya (Perdix perdix hispaniensis), és el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia 9) i el quart diumenge de desembre (dia 25), ambdós inclosos.

Per a l’ànec griset (Anas strepera) el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia 9) i el primer diumenge de febrer (dia 5), ambdós inclosos.

Per a la fredeluga (Vanellus vanellus) el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d’octubre (dia 9) i el tercer diumenge de gener (dia 15), ambdós inclosos.

El període hàbil de caça de la fotja (Fulica atra) és entre el segon diumenge d’octubre (dia 9) i el quart diumenge de febrer (dia 26), ambdós inclosos.

Per a la guineu (Vulpes vulpes) el període hàbil és el comprès entre el primer diumenge de setembre (dia 4) i l’últim diumenge de març (dia 26), ambdós inclosos.

A les comarques de Tarragona i a les de les Terres de l’Ebre els tudons en passos tradicionals poden caçar-se des de llocs fixos entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre, ambdós inclosos, sense limitació de dies hàbils, als indrets següents: la Budallera (terme municipal de Tarragona), dins l’àrea privada de caça T-10.123; coll de Balaguer (terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant), dins les àrees privades de caça T-10.127, T- 10.352 i T-10.353; mas Cusidó (terme municipal de Tarragona) dins l’àrea privada de caça T-10.327, i mas Grimau (terme municipal de Tarragona), dins l’àrea privada de caça T-10.262; les Forques (terme municipal de l’Ametlla de Mar) dins l’àrea privada de caça T-10.104, puig Moltó (terme municipal de l’Ametlla de Mar), dins l’àrea privada de caça T-10.150, i coll del Camp, coll de les Canals i barranc de les Valls (terme municipal de Paüls), dins l’àrea privada de caça T-10.281.

Bona temporada a tothom, seguretat i caça!


5 thoughts on “3, 2, 1,…. caça menor!

  1. Doncs si no es pot caçar traieu-lo (l’estornell negre) de la llista. Una mica de coherència ajuda a tothom, no penseu ?. El què voleu és informar al caçador no pas embolicar la troca, veritat?

  2. Benvolgut anònim,
    nosaltres hem transcrit el que hi figura a l’annex 1 de l’Ordre de 17 de juny de 1999 (DOGC núm. 2922, de 2.7.1999). Si ho creu convenient, adreci la seva reclamació a l’Administració pertinent.
    Gràcies.

Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat