Actualitat

Balanç de la temporada de caça menor: “Tenim un greu problema amb la perdiu”

Redacció – Barcelona – 02/02/2015

Aquest passat cap de setmana (1 de febrer) es va tancar la temporada de caça menor en general, tot i que en determinats indrets de Catalunya i depèn quines espècies, encara es pot allargar la caça menor uns quants dies. A continuació veiem què queda obert:

  • caça de la fotja (Fulica atra) fins al 8 de febrer
  • caça de la guineu (Vulpes vulpes) fins l’últim diumenge de març (dia 29)
  • a les Terres de l’Ebre la caça de l’ànec coll verd (Anas platyrhyncos) i del becadell comú (Gallinago gallinago) fins el primer diumenge de març (dia 8)
  • per les característiques agronòmiques dels conreus d’olivera, el període hàbil de caça del tord comú (Turdus philomelos), tord ala–roig (Turdus iliacus) i estornell vulgar (Sturnus vulgaris) en les àrees de caça de les comarques de les Garrigues, Segrià i Urgell, a Lleida, de la comarca del Priorat a Tarragona, i de les comarques del Baix Ebre, Montsià, Terra Alta i Ribera d’Ebre a les Terres de l’Ebre, s’allarga des del primer diumenge de febrer (dia 1) fins al tercer diumenge de febrer (dia 15) ambdós inclosos, limitant els dies de caça als dijous, divendres, dissabtes i diumenges.
  • la caça del conill que finalitza el 15 d’ abril per a les comarques de El Segrià, Les Garrigues, El Pla d’ Urgell i l’ Urgell. Els dies seran els que tinguin contemplats en el seu pla tècnic de gestió.

En general, la temporada ha anat força bé, però la majoria de caçadors coincideix que dista molt de temporades anteriors, on la caça d’espècies autòctones i pures feien gaudir al gran col·lectiu de caçadors. Aquesta davallada ha estat generada per diferents motius, entre els quals podem destacar els canvis d’hàbitat, el canvi de l’activitat agronòmica, la poca investigació i desenvolupament, l’ús massiu de fitosanitaris,…

Però tot això no ve d’ara, ja fa bastants anys que s’arrossega aquesta tendència a la baixa i no ofereix símptomes de canvi a la vista.

D’il·lusió per això no en falta i cada temporada els caçadors la comencen amb grans esperances d’obtenir bons resultats.

Per províncies desgranarem la valoració general d’aquesta temporada:

Lleida: Un any mes, la temporada de caça menor ha tingut una resposta positiva per part del col·lectiu caçador, hi ha hagut abundància d’espècies cinegètiques que han fer disfrutar de valent a molts caçadors. Pel que fa el conill i perdiu, se n’ha vist amb quantitat per les zones del Pla d’Urgell, Urgell, Segrià i Garrigues, obtenint unes nombroses quantitats. La becada no ha estat massa present per les terres del pla de Lleida, en canvi si per les zones més del Prepirineu i Pirineu, completant les quotes en més d’una jornada de caça. Aquest any pel tord no ha estat massa bo, fent unes perxes de menor nombre que els anys anteriors, i la llebre, sempre present, també ha fet gaudir d’una bona caça.

Barcelona: Una diversa i bona temporada de caça n’ha estat el resultat de la província de Barcelona, amb densitats fluixes de perdiu, regulars de conill i millors de llebre, que han fet suar als caçadors per obtenir un satisfactori resultat. No ha estat bon any pel tord, però tot i això, s’han fet unes bones captures. La becada ha tingut un bona representació, essent present en bona part de la província i obtenint-ne les quotes de 3 exemplars per dia. La guineu també ha estat present en moltes jornades de caça, obtenint més d’un exemplar per jornada.

Girona: La temporada cinegètica a les comarques gironines és pot dir que ha estat molt bona en caça major i normal o acceptable en caça menor. Pel que fa a la menor, declivi poblacional de conills, baixa densitat de perdius, però a l’alça la llebre i ànecs. Els tords han tingut dos pics ben diferenciats d’entrada a l’octubre i al gener. Les becades han estat ben repartides per tot el territori amb densitats acceptables, però en aquests casos ja sabem que no és uniforme i estan sotmeses a les inclemències meteorològiques.

Tarragona i Terres de l’Ebre: Bona temporada pel que fa al tord, el tudó i el conill en general però preocupació pel que fa a les poblacions de perdiu, la seva poca representació fa que els seus caçadors es dediquin a caçar altres espècies en augment com el senglar o el conill. Pel que fa a la caça dels anàtids es considera una de les temporades més generoses dels últims temps. Bones poblacions de guineu i noves colonitzacions de becada.

En resum, el conill i la perdiu pateixen una regressió generalitzada des de fa temps a excepció de determinats indrets localitzats on hi és present i abundant. La llebre, la guineu i les migratòries van a l’alça i salven la temporada.

Ara però és hora de fer una reflexió i preparar una bona campanya de gestió cinegètica per gaudir la propera temporada amb millors èxits.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat