Estudis

La caça ens beneficia a tots

Jesús Nadal. Dr. en Biologia Animal. Catedràtic d’Escola Universitària (UdL)/ Lleida /26/08/2019

El president del Col·legi Oficial de Biòlegs de Castella i Lleó, Fernando Sandoval, en les al·legacions presentades a l’esborrany del Pla de Caça per a aquesta Comunitat, exposa que per mantenir l’equilibri ecològic entre les espècies no és necessària la caça, que la caça no garanteix l’estat de conservació de les espècies caçades i que s’han de fer més estudis sobre les espècies cinegètiques.

Ningú de nosaltres estem exempts de la nostra responsabilitat sobre el canvi global del planeta, ni dels impactes que ocasionen en la naturalesa les activitats humanes. Sandoval sembla desconèixer els ecosistemes de Castella i Lleó i els seus pobladors, per això no comprèn l’actual proposta de regulació de la caça en la comunitat.

La fauna silvestre ha arribat als nostres dies gràcies a la caça

Des de l’arribada de l’home, aquesta espècie ha exercit el paper de superdepredador que regula i controla tots els altres éssers vius. Pràcticament no hi ha espais en la comunitat sense aquesta regulació. D’acord van avançar les civilitzacions es va regular la caça mitjançant legislació per garantir la conservació de les espècies i de les seves poblacions. De fet, la proposta legislativa qüestionada és una actualització del dret romà. Gràcies a la legislació i al seu compliment, la fauna silvestre ha arribat als nostres dies, perquè la capacitat de destrucció de l’home actual supera amb escreix la de regeneració dels recursos naturals.

La caça és necessària

La caça és bàsica per a la salut i els serveis que ens brinda el medi ambient a Castella i Lleó, perquè regula la funcionalitat i producció de la biodiversitat (vida silvestre). Això ens repercuteix a través de la socioeconomia (salaris i negocis), la sanitat (salut física, mental, difusió de zoonosi), la nutrició (carn natural), la cultura (relats i arts) i vida del món rural (motor i desenvolupament ), la naturalesa (paisatges vius i ecologia), l’oci en espais oberts (entreteniment), l’activitat esportiva (manteniment i competició).

La pèrdua de seguretat viària (accidents de trànsit), els danys a la producció agrícola (minva de les collites), els danys a les explotacions ramaderes (malalties i atacs), els danys a la silvicultura (qüestió de plançons), els danys a la producció cinegètica (deteriorament del turisme cinegètic), els danys a la producció de biodiversitat (disminució de riquesa ecològica) perjudiquen la nostra qualitat de vida i es regulen mitjançant la caça.

Els estudis científics també són necessaris

Coincideixo amb Sandoval en què necessitem més estudis sobre les espècies cinegètiques i el seu aprofitament, però també necessitem combatre qualsevol atac radical a la caça, ja es produeixi des de les entitats privades, l’administració o la magistratura. La caça és la principal eina que tenim per a la gestió de les poblacions silvestres: ens permet el control dels animals salvatges del medi rural. La regulació de les poblacions cinegètiques és imprescindible per a les activitats agrícoles, ramaderes, silvícoles, lúdiques, esportives i la pròpia vida rural, per tot això és urgent que els polítics desenvolupin les normes que siguin necessàries per protegir la caça dels atacs que des dels angles radicals boicotegen el seu exercici legal, i que aquests atacs, que poden tenir conseqüències greus, no surtin gratis.


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat