Actualitat

Els senglars no tenen vergonya

Mariola Rafart – Bages – 16/01/2015

El senglar fa anys que va a l’alça i aquesta sobrepoblació normalment genera conflictes, però a banda d’aquests conflictes que son prou importants, també genera un canvi d’hàbits bastant preocupant. L’espècie ha sofert un canvi de comportament important, està perdent el respecte i la por a l’humà, es passeja per zones habitades, deambula tant de dia com de nit i tenen una capacitat d’adaptació espectacular que fa que el col·lectiu caçador estigui en constant alarma per tal de minimitzar els conflictes que se’n deriven.

Un dels darrers casos el trobem al nucli urbà del municipi de Salelles (Bages), on es varen poder prendre imatges a primers d’any, com les que es mostren a continuació; els exemplars de senglar es passejaven de dia sense pudor per les voreres dels voltants de les cases.

senglar salelles 1

senglar salelles

El Departament d’Agricultura com a mesura immediata, davant de conflictes provocats pel porc senglar, posa a disposició els següents punts d’informació per tal de resoldre’ls adoptant les mesures d’urgència més escaients en cada situació:

Àrea d’Activitats Cinegètiques de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat: 93 567 42 00

Serveis Territorials del DAAM a Barcelona: 93 409 20 90

ST del DAAM a la Catalunya Central: 93 885 52 99

ST del DAAM a Girona: 872 975 000

ST del DAAM a Lleida: 973 246 650

ST del DAAM a Tarragona: 977 250 845

ST del DAAM a les Terres de l’Ebre: 977 442 116

Cos d’Agents Rurals: 112 o 93 561 70 00

Mossos d’Esquadra: 112

Fotos: Albert Molina


Deixa un comentari

Genèric CinegeticatPublicitat