Actualitat

MODIFICACIÓ ORDRE DE VEDES

S’ha aprovat la RESOLUCIÓ AAM/1105/2014, de 9 de maig, per la qual es modifica la Resolució AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en tot el territori de Catalunya.

Bàsicament inclou:

· El conill a 4 comarques de Lleida (Garrigues, Pla d’Urgell, Segrià i Urgell) es pot caçar fins el 15 d’abril.

· Es permet caçar daina i mufló amb neu.

· Cal recollir els cartutxos de forma IMMEDIATA, sota sanció, en qualsevol modalitat.

· Es regula l’Emergència cinegètica .

modificacióordredevedes


Deixa un comentari

MussapPublicitat