Actualitat

La sequera i els gossos de caça: la resposta de l’ACA

Edu Melero – Cardona – 09/02/2024

Foto: Ramon Vilà

Aquest passat dijous, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Comissió Interdepartamental de Sequera, ha acordat l’entrada en la fase d’emergència del Pla Especial de Sequera del sistema Ter Llobregat, en situar-se les reserves per sota del 16%. Aquesta fase inclou 202 municipis de les conques internes, amb sis milions d’habitants. L’entrada en emergència implica intensificar les restriccions en l’ús de l’aigua. Les restriccions, ja vigents, es poden consultar aquí:

https://sequera.gencat.cat/ca/accions/el-semafor-de-la-sequera/semafor-vermell/

En aquest escenari, a la redacció de cinegeticat.cat ens han fet arribar diversos dubtes referents a la sequera i els gossos de caça.

Hem fet arribar aquesta consulta a l’ACA, que pensem que és d’interès pel col·lectiu, i us en traslladem la resposta que ens han donat.

En l’activitat cinegètica els caçadors poden tenir (depenent el nombre) 3 models d’habitatge per als gossos de caça:

  • Al propi habitatge del caçador.
  • En una gossera de caça (per menys de 15 gossos).
  • En un nucli zoològic (per més de 14 gossos).

En tots casos, els animals consumeixen aigua per beure i aigua per la neteja. En el marc d’excepcionalitat produït per la sequera i en la fase d’emergència; hi ha establerta alguna restricció o limitació?

La resposta de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha estat la següent:

Us informem que no hi ha cap restricció per donar de beure els animals ni per a la neteja, però sí recomanem que s’utilitzi la mínima aigua possible per a la neteja i que es valori utilitzar aigua que no sigui de xarxa. També informem que, en un escenari d’emergència, en cas que s’hagin de transportar els animals amb vehicles, aquests s’han de netejar en un establiment comercial amb sistema de recirculació d’aigua.

Per contra, tant en alerta com en excepcionalitat i preemergència els vehicles de transport d’animals (pe. gossos) no és obligatori que es netegin en establiments comercials amb recirculació d’aigua (tot i que es recomanable fer-ho).

Podeu consultar l’escenari en què es troben els municipis, anant al Visor de la sequera: https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Cordialment,

Atenció Ciutadana Agència Catalana de l’Aigua Generalitat de Catalunya


Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat