Actualitat

La migració del tudó

Redacció / Aitor Bilbao (Font: ACPTE) – Cardona – 20/11/2017

Principalment es tracta d’una migració diürna, normalment durant les primeres hores del matí parant a descansar i menjar durant la tarda.
El tudó està dins el grup de migratòries parcials, amb tres poblacions distribuïdes per Europa Occidental:

  • Les transpirinenques o grans migratòries: que se situen a Escandinàvia, Rússia i el Bàltic.
  • Les migratòries mitjanes: que migren a una distància més curta, Bèlgica, Holanda, Alemanya i Dinamarca.
  • Les sedentàries: que són les que ja no migren i principalment estan a l’àrea mediterrània i Gran Bretanya, tot i que cada vegada més, creixen les poblacions en zones urbanes europees.

Entre els tres grups es calcula que la població de tudó a Europa, ronda als 10 – 12 milions d’individus.

Hi ha tres corredors ben diferenciats de migració cap a la Península:

? El corredor del nord; utilitzat per tudons que crien a Escandinàvia i nord de Rússia.
? El corredor central; utilitzat per tudons que crien a Bielorússia i que en arribar al massís central i s’uneixen al corredor provinent del nord.
? El corredor mediterrani; utilitzat per tudons que crien a Bielorússia i que en arribar al massís central es dirigeixen als Alps marítims per agafar el corredor mediterrani, que va d’Ucraïna creuant Itàlia fins entrar a la Península.

PASSOS TRADICIONALS A ESPANYA
Anualment calculem que entre 2 i 3 milions de tudons creuen els Pirineus, realitzant a continuació una ruta que travessa tota la Península Ibèrica per passar l’hivern en zones pròximes a Extremadura, la conca del Tajo i l’Alentejo portuguès.
Això unit als que entren a la península per la zona mediterrània fa que puguin arribar a aquestes zones sobre 4-5 milions de tudons.

Autor: Mikel Arrazola

Però quins són els passos tradicionals dins de la Península?
Són diversos els passos tradicionals pels quals discorre el tudó fins a la seva arribada a les zones de dormida  d’Extremadura-Portugal, fins i tot aquests mateixos passos van canviant any rere any per motius que més endavant comentarem.
Actualment, els principals passos es donen al País Basc, Nord de Navarra, la Rioja, Castella i Lleó, Madrid, el Pirineu Català, Extremadura i la zona d’hivernada Portuguesa i Extremenya.

PAS PEL PIRINEU CATALÀ:
És potser el menys conegut i un dels reptes de  www.pasapaloma.com en el futur.
Tot i ser la menys estudiada, és una entrada de gran nombre de tudons. Són principalment tudons que provenen del departament francès dels Alps Marítims i que arriben al mateix des d’Itàlia i també des de Suïssa evitant el massís central.
Aquests tudons creuen províncies com Tarragona i Girona, continuant la seva ruta cap a Madrid i la costa mediterrània (Castelló i València) cap al centre de la península.
Els tudons utilitzen aquesta entrada a principi de la migració, a causa principalment als dies de bon sol i calma amb predomini de vent del sud, que normalment és fluix i fa que els coloms evitin les grans muntanyes del Pirineu per creuar.
Tot i així, molts coloms també en lloc de creuar el pirineu per aquesta zona, prefereixen seguir vorejant el Pirineu fins a les entrades Navarreses.
Actualment, aquesta entrada està sent controlada pel GRUP MEDITERRANI de Pasapaloma amb més de 60 integrants.

LA MIGRACIÓN DE LA PALOMA

Principalmente se trata de una migración diurna, normalmente durante las primeras horas de la mañana parando a descansar y comer durante la tarde.

La paloma torcaz está dentro del grupo de migratorias parciales, con tres poblaciones distribuidas por la Europa Occidental:
Las transpirenaicas o grandes migratorias: que se sitúan en Escandinavia, Rusia y el Báltico.
Las migratorias medias: que migran a una distancia más corta, Bélgica, Holanda, Alemania y Dinamarca.
Las sedentarias: que son las que ya no migran y principalmente están en el área mediterránea y Gran Bretaña, aunque cada vez más, crecen las poblaciones en zonas urbanas europeas.

Entre los tres grupos se calcula que la población de paloma torcaz en Europa, ronda los 10 – 12 millones de individuos.

Existen tres corredores bien diferenciados de migración hacia la Península:
El corredor del norte; utilizado por palomas torcaces que crían en Escandinavia y norte de Rusia.
El corredor central; utilizado por torcaces que crían en Bielorrusia y que al llegar al macizo central se unen al corredor proveniente del norte.
El corredor mediterráneo; utilizado por torcaces que crían en Bielorrusia y que al llegar al macizo central se dirigen a los Alpes marítimos para coger el corredor mediterráneo que va de Ucrania cruzando Italia para entrar a la Península.

PASOS TRADICIONALES EN ESPAÑA

Anualmente calculamos que entre 2 y 3 millones de palomas cruzan los Pirineos, realizando a continuación una ruta que atraviesa toda la Península Ibérica para pasar el invierno en zonas próximas a Extremadura, la cuenca del Tajo y el Alentejo portugués.

Esto unido a las que entran a la península por la zona mediterránea hace que puedan llegar a estas zonas sobre 4-5 millones de palomas torcaces.

Pero cuáles son los pasos tradicionales dentro de la Península?

Son varios los pasos tradicionales por los que discurre la paloma hasta su llegada a las zonas de dormida en Extremadura-Portugal, incluso estos mismos pasos van cambiando año tras año por motivos que más adelante comentaremos.

Actualmente, los principales pasos se dan en el País Vasco, Norte de Navarra, La Rioja, Castilla y León, Madrid, el Pirineo Catalán, Extremadura y la zona de invernada Portuguesa y Extremeña.     

PASO POR EL PIRINEO CATALÁN:

Es quizás el menos conocido y uno de los retos de Pasapaloma en el futuro. 

A pesar de ser la menos estudiada, es una entrada de gran número de palomas torcaces. Son principalmente palomas que provienen del departamento francés de Alpes Marítimos y que llegan al mismo desde Italia y también desde Suiza evitando el macizo central.

Estas palomas cruzan provincias como Tarragona y Gerona, continuando su ruta hacia Madrid y la costa mediterránea (Castellón y Valencia) hacia el centro de la península.

Las palomas utilizan esta entrada a principio de la migración, debido principalmente a los días de buen sol y calma con predomino de viento del sur, que normalmente es flojo y hace que las palomas eviten las grandes montañas de los Pirineos para cruzar.

Aun así, muchas palomas también en lugar de cruzar el pirineo por esta zona, prefiere seguir bordeando el pirineo hasta las entradas navarras.

Actualmente, esta entrada está siendo controlada por el GRUPO MEDITERRÁNEO de Pasapaloma con más de 60 integrantes.

Deixa un comentari

gif cinegeticatPublicitat