Actualitat

L’AGRUPCAT recomana no nomenar un cap de colla a les batudes

AGRUPCAT – Avià – 02/04/2016

A l’Ordre de vedes d’aquest any, en l’article 14.3, hi figura el següent:

A cada batuda hi haurà un cap de colla nomenat pel titular del terreny cinegètic i que serà responsable de l’organització de la cacera.

Segons aquest articulat recomanem, no fer aquest nomenament i ni tan sols en quedi constància per escrit d’aquesta persona en cap document de l’entitat, pels motius següents:

  • Actualment a Catalunya, aquesta figura no està regulada per llei.
  • No pot ser el responsable de tota la batuda i tanmateix dels seus components i possiblement de les persones que puguin accedir en aquell moment dins de l’espai de la cacera (boletaires, ciclistes, excursionistes, etc.).
  • No es pot responsabilitzar de què tots els participants en la batuda, tinguin tota la documentació amb regla i compleixin amb totes les normatives i lleis actuals.
  • No pot ser el responsable que sigui correcta la senyalització i tanmateix que al llarg de les hores sigui manipulada per persones alienes a la batuda.
  • Creiem que és una ingerència de l’Administració en els afers interns de les societats de caçadors,
  • Segons aquest article, i mentre s’està portant a terme la batuda, el cap de colla també en serà responsable encara que hagi d’absentar-se.
  • En cas d’accident pot ser imputat per negligència, aleshores caldrà demostrar la seva innocència.
Cap de colla donant explicacions a la reunió d'una batuda
Cap de colla donant explicacions a la reunió d’una batuda

Per tots aquests motius i més, pensem que el cap de colla és indiscutiblement una tasca altruista i molt respectable, i no es mereix responsabilitzar-lo d’aquesta manera, perquè posi el seu patrimoni personal a disposició de qualsevol incidència que es pugui ocasionar en una batuda. Reiterem doncs, la recomanació que les societats de caçadors no compleixin amb l’article 14.3 de l’actual Ordre de Vedes (pensem que és un nyap) del 2016-2017.

Creiem que una vegada més queda demostrada la política de despatx que porta a terme l’Administració i la desconsideració cap a la gent del territori, i el que exigim, és més respecte a els caçadors i a tot el col·lectiu amb general. Algú s’ha preguntat què pot passar si els caçadors deixem de caçar?

Estem d’acord que cal extremar la seguretat tal com s’ha fet fins ara i segur que es pot millorar, però cal el consens de tots.


Deixa un comentari

MussapPublicitat